Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Перелік видів діяльності

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

         Основними завданнями Управління є реалізація місцевої політики у сфері  управління комунальною власністю, а саме:

 • реалізація у межах своєї компетенції прав територіальної громади міста, як  власника об’єктів комунальної власності територіальної громади міста щодо управління  цими об’єктами;
 • здійснення організаційно-технічного забезпечення реалізації міською радою та виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста;
 • здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 • вирішення у межах своєї компетенції питань, пов’язаних із наданням в користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі повноваження:

1. Повноваження у сфері загального управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста, а саме:

 • розробляє проекти нормативно-правових актів щодо використання майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради та її виконавчого комітету у встановленому порядку, здійснює відстеження результативності регуляторних актів;
 • розглядає в межах повноважень звернення (заяви, пропозиції, скарги) громадян, підприємств (установ, організацій, закладів), у тому числі, об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в  порядку, передбаченому чинним законодавством, вживає відповідних заходів;
 • здійснює претензійно-позовну роботу;
 • веде облік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, здійснює контроль за їх використанням і збереженням;
 • здійснює за участю відповідних підрозділів виконавчого комітету міської ради управлінням акціями, паями і частками, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;
 • спільно з управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Здійснюючи такі повноваження, управління не має права безпосередньо втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено установчими документами або угодами про використання майна;
 • забезпечує проведення оцінки вартості об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації або передаються в користування;
 • в межах своєї компетенції та за необхідності за участю юридичного відділу виконавчого комітету міської ради здійснює захист майнових прав територіальної громади міста;
 • проводить консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань приватизації та передачі у користування  майна комунальної власності територіальної громади міста;
 • забезпечує надходження до міського бюджету коштів від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.
 • забезпечує здійснення робіт щодо ремонту, демонтажу, утримання визначених міською радою, виконавчим комітетом чи міським головою об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.
 • виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на Управління завдань.

2.  Повноваження у сфері відчуження (приватизації) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста.

 • готує проекти місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації та вносить їх на розгляд міської ради в установленому порядку; організовує виконання цих програм;
 • публікує в пресі переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
 •  в установленому порядку здійснює процедуру приватизації об’єктів комунальної власності.
 • здійснює повноваження власника комунального майна територіальної громади міста у процесі приватизації;
 • здійснює відчуження (приватизацію) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, а також акції, паї і частки, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;
 • створює комісії з питань приватизації;
 • приймає та розглядає заяви на приватизацію майна комунальної власності територіальної громади міста і приймає по даних заявах рішення відповідно до чинного законодавства та у межах повноважень, делегованих Управлінню міською радою та її виконавчим комітетом;
 • укладає угоди щодо проведення підготовки об’єктів до приватизації та їх продажу;
 • укладає договори купівлі-продажу об’єктів комунальної власності, здійснює передачу покупцям придбаних об’єктів приватизації та оформляє акти приймання-передачі цього майна;
 • контролює виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу;
 •  здійснює інші повноваження органу приватизації, визначені чинним законодавством, крім тих, що віднесені до компетенції виконавчого комітету та міської ради і останнім не делеговані Управлінню.

3.  Повноваження у сфері надання об’єктів комунальної власності  територіальної громади міста у користування:

 • приймає та розглядає заяви фізичних та юридичних осіб про надання їм у  користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;
 • у встановленому порядку оголошує конкурси на право оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, іншого індивідуально визначеного комунального майна.
 • укладає договори про передачу у користування майна комунальної власності та здійснює їх облік і зберігання;
 • здійснює приймання-передачу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста відповідно до укладених договорів користування цим майном;
 • здійснює повноваження орендодавця майна комунальної власності.
 •  погоджує здійснення орендарями невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності за рахунок власних коштів без звільнення від орендної плати;
 • контролює дотримання користувачами об’єктів комунальної власності територіальної громади міста договірних зобов’язань щодо користування цим майном зокрема контролює повноту та своєчасність внесення орендарями орендної плати за договорами оренди, цільове використання об’єкта оренди;
 • здійснює інші повноваження орендодавця майна комунальної власності територіальної громади.
© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko