Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Вітаємо Вас на сторінці  відділу бухгалтерського обліку і звітності!

Основними завданнями відділу є:

1. Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2. Забезпечення контролю за виконанням кошторисів витрат, стану розрахунків з постачальниками товарів та надавачами послуг.

3. Забезпечення правильності використання фонду заробітної плати , суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.

4 Дотримання установлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов’язань.

5. Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, вжиття заходів щодо попередження нестач, розтрат та інших порушень і зловживань.

6. Формування повної, достовірної інформації про фінансові та господарські процеси і результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва та управління.

7. Ведення обліку основних засобів, матеріалів, палива, коштів та цінностей.

8. Складання податкової та бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів і відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.

9. Застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації.

10. Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та передачі до архіву.

11. Організація та проведення процедур спрощених закупівель товарів, робіт і послуг у виконавчому комітеті Калуської міської ради.

 

Начальник відділу                                                       Леся Котик

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko