Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Управління культури, нацолнальностей та релігій міської ради:

Здійснює:

- керівництво та контроль за діяльністю підпорядкованих йому закладів культури, надає їм методичну допомогу;

- контроль за дотриманням законодавства з питань культури закладами культурно-мистецької сфери;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіномережі;

- розробку проектів, цільових і комплексних програм розвитку культури  на території Калуської міської територіальної громади  і подає їх на розгляд Калуської міської ради;

- функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, реставрацію, ремонт та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- збір та обробку персональних даних працівників управління культури та працівників підпорядкованих закладів культури;

- пошук, використання і поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, вдосконалення господарського механізму в їх діяльності, інформаційно-методичне забезпечення, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності;

- контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду.

Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- музичної, художньої і хореографічної освіти дітей та юнацтва;

- функціонування української мови як державної в закладах культури.

Сприяє:

- формуванню репертуару творчих колективів, а також естетичних смаків населення;

- збереженню етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території  Калуської міської  територіальної громади;

- комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, впровадженню  сучасних комп’ютерних технологій, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів і ремесел;

- діяльності творчих спілок, національно–культурних товариств, громадських організації, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- розвитку туристичної галузі на території Калуської міської територіальної громади  в частині екскурсійного обслуговування, розробки нових туристичних маршрутів, відвідування музеїв, інноваційних закладів культури, проведення майстер-класів;

- зміцненню  міжнародних культурних зв’язків відповідно до законодавства;

- збереженню та відтворенню історичного середовища територіальної громади, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

- забезпеченню соціального захисту працівників культури.

Подає пропозиції:

- керівництву Калуської міської  ради, управлінню культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо відзначення  нагородами працівників закладів культури, застосовує інші форми заохочення;

-  до місцевих органів влади про матеріальну підтримку обдарованих дітей;

-  щодо реконструкції та ремонту приміщень закладів культури.

- органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації про включення об’єктів культурної спадщини до державного ре'єстру нерухомих пам’яток України.

Забезпечує:

-  реалізацію проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- організацію та проведення культурно-масових заходів на території Калуської міської територіальної громади, регіональних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів,  фестивалів  та  виставок,   методичних і науково-практичних семінарів, конференцій;

- захист  баз персональних даних, що обробляються  у діяльності управління культури;

- доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні управління культури, національностей та релігій міської ради;

- у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції в апараті управління та в підпорядкованих закладах культури;

- організацію заходів по проведенню іміджевої політики Калуської  міської  територіальної громади у сфері культури.

- впровадження науково обгрунтованих,  суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення, подає міській раді пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази в сфері культури;

Організовує:

- контроль за ефективним використанням установами, організаціями, навчальними закладами, підпорядкованими управлінню, матеріальних коштів та інших ресурсів, які виділяються на розвиток культури;

- роботу дорадчих органів: Колегії управління культури, національностей та релігій, комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій;

- своєчасний розгляд  пропозицій, заяв, скарг громадян та прийняття за розглядом відповідних рішень.

Взаємодіє:

- з Калуською  міською радою з питань  розвитку  культури і організації дозвілля населення;

- з іншими структурними підрозділами Калуської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, релігійними організаціями з питань відродження духовних та історичних цінностей, спільного проведення культурно-масових заходів, охорони та збереження культурної спадщини, естетичного виховання підростаючого покоління, міжнаціональних відносин, реалізації державної мовної політики;

-  з КП   «Парк    культури   і   відпочинку імені Івана Франка» управління

культури забезпечує організацію та проведення культурно-масових заходів;

Веде облік:

- об’єктів культурної спадщини;

- релігійних організацій, що діють в місті, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

Вивчає:

- та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку міста, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

- релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповіді інформаційні матеріали на розгляд сесії міської ради.

Отримує від закладів культури в установленому порядку статистичну звітність.

Складає зведені звіти і баланси, забезпечує своєчасне їх подання відповідним органам.

Заохочує до благодійної діяльності у сфері культури підприємства, організації, громадські об’єднання, релігійні організації, окремих громадян.   

Розробляє та пропонує на розгляд сесії міської ради статути, положення підпорядкованих закладів культури та зміни до них, здійснює попередній розгляд  поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін та доповнень до них, перевіряє їх відповідність законодавству та подає пропозиції міському голові.

Координує взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

Контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду та віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.

Вживає у межах своєї компетенції заходів до запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні.

Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Реалізацію культурних послуг здійснюють культурно-освітні заклади міста Калуша.

З огляду на функції організацій культури і мистецтва, послуги у сфері культури класифікують на такі групи:

- культурно-професійна освіта (діяльність Централізованої бібліотечної системи; освітня діяльність спеціальних навчальних закладів – Калуська дитяча музична школа;Голинська дитяча школа мистецтв, окремі види пізнавального туризму щодо надання відповідних культурних послуг – Музейно-виставковий центр);

- художня творчість (діяльність закладів мистецтва: палаців культури;народних домів; професійних художників, скульпторів, майстрів художніх народних промислів; аматорська творчість щодо надання відповідних культурних послуг);

- відпочинок і розваги населення;

Перелік видів діяльності та послуг, які надає управління культури, національностей та релігій міської ради:

- у сфері культурно-освітянської діяльності (проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, інших постановок; діяльність артистичних груп, оркестрів та окремих артистів; на курсах; консультації з питань культури, літератури, музичного, театрального та образотворчого мистецтва, фотомистецтва, архітектури, краєзнавства, історії та з бібліотечно-бібліографічних питань тощо; консультування з питань місцевої історії та краєзнавства; робота з фондами закладів МВЦ; екскурсійне обслуговування та супровід; навчання у музичні школі, студіях, заняття в літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей, у гуртках гри на музичних інструментах, співу тощо);

- у сфері побутових послуг (фотографування, діяльність любительських об’єднань за інтересами тощо);

-  інші послуги (оренда приміщення підвідомчих закладів культури, тощо).

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko