Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


Інформація про проведення земельних торгів у формі аукціоні  з продажу права оренди земельної ділянки

2021.01.27

Організатор земельних торгів: Виконавчий комітет Калуської міської ради вул.Франка,1, м.Калуш, Івано-Франківської області.

Виконавець земельних торгів: ТОВАРНА БІРЖА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА»,76018, м.Івано-Франківськ, вул.Франка, буд.10

Характеристика лоту №1:

- земельна ділянка Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, в районі вулиці Чорновола, б.н..

- кадастровий номер – 2610400000:09:002:0106;

- площа – 0,3640 га;

- категорія земель – Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

- цільове призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 - вид використання – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Стартова ціна продажу права оренди на земельну ділянку – 75 173,84 грн (Сімдесят пять  тисяч сто сімдесят три гривні  84 копійки) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Згідно проектної документації. Використання земельної ділянки за цільовим призначенням та дотримання правил добросусідства у відповідності до ст.91,96 та гл.17 ЗКУ та інше; у разі виявлення на ділянці об'єктів археологічної спадщини чи їх решток негайно зупинити будь-які роботи та їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи – ст.36 ЗУ «Про охорону культурної спадщини», дотримуватись ст.24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Порядок  оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

2. Договір оренди земельної ділянки між Калуською міською радою та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, якої набуто на земельних торгах у формі аукціону підлягає сплаті переможцем торгів не пізніше 3(трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди землі.

4. Переможець земельних торгів зобов'язується: сплатити витрати , пов’язані з оформленням документації із землеустрою на земельну ділянку  – 22 500,00 грн. (двадцять дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більше як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без урахування ПДВ.

5. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, акту здачі-прийняття наданих послуг, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається , результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової  пропозиції, запропонованої  Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно: 

1. Сплатити з рахунку відкритого в банку :

2. Реєстраційний внесок  - р/р UA 773366770000026004052555975 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Івано-Франківськ, МФО 336677, код ЄДРПОУ 35517682;

3. Гарантійний внесок – р/р UA 583366770000026009052551297 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»       м. Івано-Франківськ, МФО 336677, код ЄДРПОУ 35517682;

4. Подати документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ТОВАРНА БІРЖА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА» Місцезнаходження: 76018, вул.Василіянок, 62А, м. Івано-Франківськ, відповідальна особа: директор біржі Фіголь Леся Андріївна. Телефон для довідок: +38(096) 558-83-74. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 09:00 год. до 16:00 год.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 03 лютого 2021 року

Останній день прийому заяв – 28 січня  2021 року до 16 год. 00 хв.

Місце проведення торгів: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. І. Франка 1, 2 пов. зал засідань.Початок торгів  о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08.30 год. до 10.40 год. за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. І. Франка 1, 2 пов. зал засідань.

Порядок сплати внесків:сплачуються з рахунку Учасника  та зараховуються на рахунок Виконавця : призначення платежу:

1. Реєстраційний внесок 1135 грн. 00 коп. без ПДВ;

2. Гарантійний внесок 22 552 грн. 15 коп. без ПДВ

Прийом заявок з 09.00 год. до 16.00 год. до 28.01.2021 р. включно.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko