Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


До уваги працівників та роботодавців міста !  «Кожен працівник має право на належні, безпечні  і  здорові  умови  праці»

2020.10.12

Згідно з положенням статті 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, а відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України, забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі підприємства, установи, організації (далі – підприємство) умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Специфіка виробництва може бути пов’язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і т. д. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи, виходячи з норм чинного законодавства, наприклад:

  • надати йому додаткову відпустку (ст. 7, 8 Закону України “Про відпустки”);
  • установити підвищену оплату праці (ст. 100 КЗпП України);
  • забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту (ст. 163, 164 КЗпП України);
  • видавати мило, знешкоджуючі засоби, а також молоко і лікувально-профілактичне харчування (ст.165, 166 КЗпП України);
  • організовувати обов’язкові медогляди (ст. 169 КЗпП України).

Крім того, «шкідливість» робочого місця забороняє роботодавцеві залучати на таку роботу жінок (ст.174 КЗпП України) і неповнолітніх (ст. 190 КЗпП України).

Що стосується інтересів працівників, то працівник може отримати пенсію за віком на пільгових умовах, якщо підтверджено право за результатами атестації робочого місця (ст. 13 Закону “Про пенсійне забезпечення”).

Виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробництва, які служать підставою для виконання роботодавцем своїх обов’язків, а працівникам дозволяють претендувати на пільгову пенсію, здійснюється під час проведення атестації робочих місць за умовами праці (п. 2 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці).

Отже, мета проведення атестації – оформити правові підстави надання на підприємстві передбачених законом гарантій і компенсацій для працівників із шкідливими і важкими умовами праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. За результатами проведеної атестації до колективного договору вносяться встановлені пільги та компенсації. Слід зазначити, що у трудовому колективі обговорюються і схвалюються комплексні плани (заходи) по поліпшенню умов, охорони праці, які є також невід’ємною частиною колективного договору.

Отже, атестація робочих місць за умовами праці взаємопов’язана з колективним договором підприємства, адже саме колективний договір підсилює та виводить в правове русло дію встановлених атестацією пільг та компенсацій.

За роз’ясненнями та консультаціями з питань атестації робочих місць за умовами праці, а також з питань укладення та повідомної реєстрації колективного договору чи додатків до нього, просимо звертатися у відділ праці, пенсійного забезпечення та соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Калуської міської ради (вул. Євшана, 9  каб. 211  та  каб. 207, тел.5-22-13).

 

Заступник начальника управління - начальник відділу праці ,

пенсійного забезпечення та соціальних інспекторів                                                В.С. Климентій

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko