Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


До відома керівників та трудових колективів підприємств,  установ  та  організацій  міста!

2019.09.25

Спрощено процедуру повідомної реєстрації колективних угод і договорів, змін і доповнень до них.

Відповідно до статті 9  Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. і постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 768) «Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів», передбачено, що Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня – районними, районними у м. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

Звертаємо увагу, що Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 768 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих  (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Подаємо особливості оновленого Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів:

На повідомну реєстрацію подається один примірник колективної угоди (договору), змін та доповнень до них разом із додатками та супровідним листом.

На вибір Сторін угод, договорів (залежно від їхніх можливостей) пропонується три варіанти подання документів реєструю чому органу:

  1. оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими  сторінками;
  2. оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
  3. електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди, договору,змін і доповнень до них, повертати їх на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги  до оформлення  поданих на реєстрацію документів.

З метою посилення інформування заінтересованих суб’єктів реєструючий орган оприлюднює:

1) реєстр колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;

2) текст колективних угод (договорів), змін і доповнень до них;

3) власні рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);

4) перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення колективної угоди (у разі подання такого переліку сторонами угоди).

Важливо врахувати, що текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за винятком інформації, доступ до якої обмежено його Сторонами відповідно до закону або за їхнім рішенням.

Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію угоди (договору), змін і доповнень до них суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ. Реєстуючий орган не робить жодних написів  на примірнику угоди, договору, змін і доповнень до них, і не повертає його Сторонам.

Реєструючий орган зберігає поданий примірник документу до заміни новою його угодою (договором).

Управління соціального захисту населення Калуської міської ради, як реєструючий орган, продовжує з 02 вересня 2019 року реєстрацію колективних договорів (змін і доповнень до них) підприємств, установ та організацій міста, які знаходяться на території Калуської міської ради, відповідно до внесених змін.

За роз’ясненнями та консультаціями з питань укладення та реєстрації колективного договору чи додатків до нього просимо звертатися у відділ праці, пенсійного забезпечення та соціальних інспекторів управління соціального захисту населення Калуської міської ради (вул. Євшана, 9, каб. 211, тел. 7-82-55  та каб. 207, тел.5-22-13).

 

Заступник начальника управління - начальник відділу

праці , пенсійного забезпечення та соціальних інспекторів                   В.С. Климентій

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko