Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Документи / Рішення виконавчого комітету


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом Калуської міської ради

від 2015.12.28 №276

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 
   

РІШЕННЯ

від           28.12.2015        №     276   _

м.Калуш

 

Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом Калуської міської ради.

 

      Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.35 Закону України «Про Національний архівний фонд», постановою Кабінету Міністрів України  від 07.05.1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (із змінами)», рішенням міської ради від 12.03.2015 року №2928 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.01.2015 року №2846 «Про затвердження структури та чисельності апаратів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради», виконавчий комітет міської ради

 

Вирішив:

1.      Затвердити Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом Калуської міської ради згідно з додатками 1,2,3.

2.      Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2004 року №545 «Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом».

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Тетяну Максимець.

 

 

           Міський голова                                                                     Ігор Матвійчук

 

 

 

 

                      Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  28.12.2015 року  № 276

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

                  про порядок надання платних послуг архівним відділом

                Калуської міської ради

 

1. Загальні положення.

1.1.   Положення про порядок надання платних послуг архівним відділом Калуської міської ради (далі архівним відділом)  розроблено відповідно до ст.35 Закону Україні «Про Національний архівний фонд та архівні установи», постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами), від 25.06.2001 р. №702 “Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри” та від 28.02.2002 р. №228 “ Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до складання кошторисів бюджетних установ”, наказу Головного архівного управління України №59 від 16.09.1999 р. “Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами”, наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 р. №6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 р. за №179/5370 і від 06.05.2008 р. №82“ Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах”.

1.2.       Оплата вартості робіт та послуг здійснюється на договірних засадах.

1.3.       Платні послуги надаються фізичним та юридичним особам з використанням наявних архівних документів та забезпечення їх збереженості.

2.      Порядок визначення вартості платних послуг

2.1.   Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

2.2.   Визначення ціни послуги є розрахунком валових витрат, пов’язаних із наданням послуги. Валові витрати на виконання послуг визначаються відповідно до Податкового кодексу України.

2.3.   Послуги з видачі архівних довідок, необхідних для соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, освіти та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування та ін.), архівних довідок судам, правоохоронним, фіскальним органам України, а також юридичним та фізичним особам, які передали документи на зберігання, здійснюється безоплатно.

2.4. Термін виконання робіт (послуг) визначає архівний відділ з урахуванням обсягів робіт, нормативів виробітку (часу) на конкретні види робіт, виробничої потужності його матеріально-технічної бази і черговості виконання замовлень.

2.5.   Термін виконання замовлень на види робіт та послуг зазначається в договорі.

2.6.   Запити державних органів, органів місцевого самоврядування, депутатські звернення виконуються безоплатно та у строки, встановлені законодавством.

3. Планування та використання одержаних коштів за надання платних послуг

3.1.   Планування та використання доходів, одержаних за надання платних послуг, здійснюється за кожним видом послуг окремо відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228.

3.2.   Доходи, одержані від надання платних послуг, використовуються архівним відділом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. №702 “ Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри”.

3.3.   Архівний відділ має право залучати до виконання платних послуг працівників на договірній основі.

3.4.   Оплата праці залучених до виконання платних послуг працівників, здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт згідно з законодавством.

3.5.   Кошти, одержані від надання платних послуг направляються на зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу.

3.6.   Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на окремий рахунок розпорядника коштами місцевого бюджету, відкритий у відділенні Державного казначейства України.

3.7.   Не використана частина коштів, отриманих архівним відділом за надання платних послуг, вилученню не підлягає і використовується в наступному році відповідно до цього Положення.

4. Прикінцеві положення

4.1.   Роботи та послуги в установах, організаціях і на підприємствах проводяться архівним відділом після укладання з ними договорів на виконання робіт чи послуг.

4.2.   Після повного виконання робіт чи послуг складається акт прийому виконаних робіт. В акті перераховуються види виконаних робіт та послуг, їх кількість і вартість.

Акт підписується уповноваженою особою замовника, який приймає виконану роботу та виконавцем робіт і затверджується начальником архівного відділу.

4.3.   Документальне оформлення операцій з наданням платних послуг здійснюється за кожним видом послуги окремо.

4.4. При наданні платних послуг архівний відділ зобов’язаний забезпечувати якісне й повне використання документів Національного архівного фонду (НАФ), створювати сприятливі умови для максимального залучення позабюджетних коштів і ефективне їх використання.

4.5.   Опадаткування прибутку архівного відділу від надання платних послуг як неприбуткової організації здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України прийнятого Верховною Радою України 02.12.2010 р. із змінами та доповненнями.

4.6.   Головний бухгалтер архівного відділу зобов’язаний вести облік та складати звітність перед відповідними органами про надання платних послуг, згідно з чинним законодавством. 

 

 

                 Керуючий справами виконкому                                Тетяна Максимець

 

 

 

 

                      Додаток 2

до рішення виконавчого комітетуміської ради

від  28.12.2015 року  № 276

 

Ціни

на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та

у сфері використання, що виконуються архівним відділом Калуської міської ради на договірних засадах

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна

грн..коп

1

2

3

4

1.1.

Упорядкування документів і справ

 

 

1.1.1.

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств

історична довідка

 

1.1.1.1.

за період більше 10 років

 -«-

396,77

1.1.1.2

за період від 5 років до 10 років

-«-

238,83

1.1.1.3

за період від 1 року до 5 років

-«-

119,03

1.1.9.

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ

 

 

1.1.9.1

у середині фондів-за роками або структурними частинами

10 од.зб.

5,29

 

1.1.10.

Проведення експертизи наукової і практичної цінності

 

 

1.1.10.1

управлінської документації

 

 

1.1.10.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 од.зб.

3,97

1.1.10.1.2.

без поаркушного перегляду документів

10 од.зб

7,21

1.1.11.1.

текстової документації

 

 

1.1.11.1.1.

з поаркушним переглядом документів

1 од.зб.

3,17

1.1.11.1.2.

без поаркушного перегляду документів

10 од.зб.

3,97

1.1.11.2.

документів на особовий склад ( у тому числі особових справ)

50 аркушів

2,34

 

1.1.11.2.1.

з поаркушним переглядом документів

1 од.зб

1,76

1.1.11.2.2.

без поаркушного перегляду документів

10 од.зб.

2,94

1.1.12.

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:

 

 

1.1.12.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-99

1.1.12.2

текстовою

100 од.зб.

79,35

1.1.12.3

на особовий склад

50 аркушів

3,97

1

2

3

4

1.1.13.

Систематизація аркушів у справах:

 

 

1.1.13.1.

машинописний ( без правки)

100 аркушів

6-61

1.1.14.

Складання заголовків справ

 

 

 

1.1.14.1

управлінської документації

 

1 заголовок

2,65

1.1.14.2

науково-технічної документації

-«-

1,35

1.1.14.3

на особові справи

10 заголов.

6,61

1.1.15

Складання внутрішніх описів документів у справах

 

 

 

1.1.15.1

з управлінською документацією

1 заголовок

1,06

1.1.15.2

з текстовою, науково-технічною та особового походження

-«-

1,32

1.1.16

Редагування заголовків справ

 

10 заголовків

5,29

1.1.17

Розброшуровування  неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

0,99

 

1.1.18.

Підшивання справ:

 

 

1.1.18.1

з управлінською документацією, науково-технічною, текстовою документацією

 

 

1.1.18.1.1.

кількістю до  25-ти аркушів

1 од.зб.

1,53

1.1.18.1.2

кількістю до 50 аркушів

1 од.зб.

1,89

1.1.18.1.3.

кількістю до 100 аркушів

1 од.зб.

3,61

1.1.18.1.4.

кількістю до 150-ти аркушів

1 од.зб.

4,41

1.1.18.1.5.

кількістю понад 150 аркушів або з нестандартними аркушами, графічною документацією

1 од.зб.

5,67

1.1.19

Нумерація аркушів у справах

 

 

 

1.1.19.1

обсягом до 150 аркушів.

100 арк.

5,67

1.1.19.2.

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

3,17

1.1.19.3

обсягом понад 150 аркушів або нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

7,21

1.1.20.

Перенумеровування аркушів  у справах

 

 

1.1.20.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

4,67

1.1.20.2

обсягом до 50 аркушів

50арк.

3,61

1

2

3

4

1.1.20.3.

Нестандартних за форматом,розшитих справ

100 аркушів.

8,82

1.1.21

Перевіряння нумерації аркушів у справах

 

 

1.1.21.1.

обсягом до 150 аркушів

 

100 аркушів

3,97

1.1.21.2.

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2,65

1.1.21.3.

обсягом понад 150 аркушів або нестандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 аркушів

2,79

1.1.22

 

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів

 

 

1.1.22.1.

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обклад.

1,13

1.1.22.2.

при відсутності друкарської обкладинки

-«-

1,59

1.1.22.3.

особових справ

1 обклад.

1,13

1.1.23.

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

5,53

1.1.24

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

10 од.зб.

2,23

1.1.25

Складання описів справ

1 заголовок

1,98

1.1.26

Оформлення описів

1 опис

79,35

1.1.27

Написання ярликів

10 ярликів

2,65

1.1.28

Наклеювання ярликів на коробки та номерів на справах

10 коробок

1,76

1.1.29

Переміщення справ у процесі упорядкування  з робочої кімнати в архівосховище

10 од.зб.

2,83

1.1.30

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція акту

1,98

1.1.31

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

1 од.зб.

43,00

1.1.32

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

79,35

1.1.33

Дострокове приймання документів на зберігання

1 надходж.

79,35

1.1.34

Проведення організаційної роботи в установах

1 установа

59,52

1

2

3

4

1.1.34

Підготовка номенклатур справ

 

 

1.1.34.1

Розроблення схем побудови номенклатур справ

1 схема

119,03

1.1.34.2

Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання

 

 

1.1.34.2.1

з поаркушним перегляданням

1 од.зб.

3,17

1.1.34.2.2

без поаркушного переглядання справ

10 од.зб.

7,21

1.1.35.

Складання заголовків справ і документів

1 заголовок

2,65

1.1.36

Групування документів за ознаками формування справ

10 докум.

3,97

1.1.37

Погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0-99

1.1.38

Індексування статей номенклатур справ

10 статей

4,96

1.1.39

Оформлення номенклатур справ

1 н/с

79,35

 

1.2.Робота та послуги з технічного оформлення робіт

 

 

1.2.1

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях

100 маш.стор

466,79

1.2.2.

Звірення після надрукування описів, н/с, переліків документів

 

 

1.2.2.1

на управлінську документацію

10 загол.

2,89

1.2.2.2

на науково-технічну документацію

-«-

3,97

1.2.2.3

особових справ

-«-

2,09

 

3. Роботи ( послуги) з  використання архівних документів

 

 

3.1

Виконання запитів юридичних осіб

1 запит

63,48

3.1.1

Тематичні запити ( про встановлення підтвердження) окремих фактів, подій, відомостей

1 запит

39,68

3.1.2

Виконання запитів із видачею архівних довідок про встановлення підтвердження) майнових прав

1 архівна довідка

 

48,00

 

3.1.3.

Підготовка відповідей про відсутність документів ( без переглядання справ)

1 відповідь

 

7,94

3.1.4.

Підготовка відповідей про відсутність документів ( із перегляданням справ)

-«-

15,87

3.2.

Надання  архівних документів для користування

1 документ

39,68

1

2

3

4

3.3.

Допоміжні послуги

 

 

3.4.

Консультація юридичних осіб про зміст та складання документів архіву та з інших питань

консуль-

тація

39,68

3.5.

Консультація користувачів про склад і зміст документів, надання практичної допомоги з питань довідкового апарату.

консуль-

тація

16,00

 

            Керуючий справами виконкому                                Тетяна Максимець

 

 

            Додаток 3      
            до рішення виконавчого комітету
            міської ради      
            від 28.12.2015 № 276    
                   
                   
КАЛЬКУЛЯЦІЯ                                                                                                                                                                                                                     цін на роботи (послуги) із забезпечення збереженості, науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах, організаціях та у сфері використання архівних документів, що виконуються Архівним відділом Калуської міської ради
                  (грн.)
Одиниця виміру Виконавець Денний посадовий оклад Норма часу сер. Вартість трудових витрат Відрахування ЄСВ 36,3% Виробнича собівартість Накладні витрати 20% Ціна за одини-цю виміру Загальна вартість послуги
1 одиниця зберігання  архівний відділ 58,222 2,25год. 25,876 9,393 35,269 7,024 42,293 43,00
консультація архівний відділ 58,222 1 год. 9,704 3,523 13,227 2,645 15,872 16,00
1 архівна                  довідка архівний відділ 58,222 4 год. 29,111 10,567 39,678 7,936 47,614 48,00
                   
                   
                   
         Керуючий справами виконкому       Тетяна Максимець    
                   

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko