Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Про розподіл обов’язків між  міським головою, заступниками міського  голови та керуючим справами  виконавчого комітету міської ради

2016.07.24

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від   28.03.2016 р.     №   23-к/03

           

 

 

Про розподіл обов’язків між

міським головою, заступниками міського

голови та керуючим справами

виконавчого комітету міської ради

 

 Для забезпечення здійснення у повному обсязі повноважень міського голови та з метою чіткого розподілу посадових обов’язків, встановлення персональної відповідальності за реалізацію посадовими особами міської ради та виконавчих органів їх повноважень: 

1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючим справами виконавчого комітету в новій редакції згідно з додатками 1-6.

2.Установити, що у разі відсутності одного із заступників міського голови чи керуючого справами виконкому виконання їх повноважень здійснюють посадові особи згідно з додатком 7.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 03.12.2015 року № 98-к/04-03/03 «Про розподіл обов’язків між міським головою, заступниками міського голови та керуючим справами виконавчого комітету міської ради».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                        Ігор Матвійчук

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження
від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

 

Міський голова

МАТВІЙЧУК Ігор Володимирович

 

Здійснює загальне керівництво діяльністю міської ради та її виконавчого комітету.

Здійснює повноваження, передбачені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Забезпечує виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України,  постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради і виконавчого комітету міської ради, власних розпоряджень.

Скликає і проводить сесії міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради, оперативні наради.

Координує і контролює діяльність заступників міського голови та керуючого справами виконкому. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм та з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до її компетенції. Розпоряджається бюджетними і позабюджетними цільовими коштами. Здійснює контроль за діяльністю щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективним використанням природних, трудових і фінансових ресурсів. Заслуховує з цих питань інформації керівників про роботу підприємств, які перебувають у комунальній власності.

Вирішує основні питання взаємодії з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Здійснює прийняття на посади та звільнення з посад посадових осіб місцевого самоврядування міської ради, працівників служб виконкому, керівників комунальних підприємств міста.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.

Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення міського голови.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

Веде питання бюджетної політики, податкової та контрольно-ревізійної роботи; забезпечення законності, прав і свобод громадян; міжнародних та зовнішньоекономічних відносин; режимно-секретної роботи; зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації; внутрішньої політики; охорони державної таємниці.

Спрямовує, координує та контролює роботу апарату ради та її виконавчого комітету, фінансового управління, структурних підрозділів міської ради у питаннях оборонної і мобілізаційної роботи, режимно-секретної роботи, а також охорони державної таємниці.

Забезпечує взаємодію з обласною та Калуською районною радами, обласною та Калуською районною державними адміністраціями, територіальними відділеннями центральних органів виконавчої влади, Калуським відділенням державного казначейства, департаментом фінансів облдержадміністрації, органами фінансового контролю, органами державної фіскальної служби; Калуським міськрайонним судом, міжрайонним відділом Служби Безпеки України; банками; митницею та іншими державними органами; народними депутатами України та депутатами місцевих рад; установами й організаціями різних форм власності та галузей.

Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на  виконавчі органи Калуської міської ради.

Веде особистий прийом громадян.                                 

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

 

 

Додаток 2

 до розпорядження

від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

РОМАНКО Галина Василівна

Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Калуської міської ради, у тому числі виконання заходів щодо реалізації державної політики у галузях захисту прав дітей, сім’ї і молоді, гендерної політики, фізкультури і спорту, міграційних процесів. Відповідає за проведення єдиної політики територіальної громади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розв’язанню проблем щодо дитинства, неповнолітніх, сім’ї та жінок.

Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань спорту, розвитку сім’ї та молоді.

Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує.

Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Калуської міської ради завдань.

           Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

Веде  питання захисту прав дітей; сім’ї і молоді, гендерної політики, фізкультури і спорту; будівництва; надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, охорони довкілля.

Спрямовує, координує та контролює діяльність управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту; служби у справах  дітей; центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради; управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради; Калуської «Міської варти»; комунального закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Добродія Калуська»; міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; закладів  спорту.

Забезпечує взаємодію з міськими спортивними товариствами, федераціями, клубами; благодійними фондами та громадськими організаціями; молодіжними громадськими організаціями; правоохоронними органами; філією НДІ «Діпромісто»; Калусько-Рожнятівським об’єднаним районним військовим комісаріатом; третьою патрульною ротою військової частини 1241 ВВ МВС України; іншими структурами різних форм власності галузей, які курує.

Очолює:

 • комісію з питань захисту прав дитини;
 • координаційну раду з питань дітей при виконавчому комітеті міської ради;
 • координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;
 • робочу комісію для проведення інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та вибіркового обстеження умов утримання й виховання дітей у сім’ях, яким виплачується державна допомога;
 • координаційну раду щодо супроводу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • координаційна рада з питань оздоровлення та відпочинку дітей та молоді міста Калуша виконавчого комітету міської ради;
 • координаційну раду з питань фізичної культури і спорту виконавчого комітету міської ради;
 • координаційну раду з питань молодіжної політики;
 • конкурсну комісію міської ради;
 • міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

-     раду з питань безпечної життєдіяльності населення;

 • міську комісію у справах альтернативної (невійськової) служби;

-     міську комісію щодо координації роботи із забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-     міську комісію з питань евакуації;

-     оперативний штаб для надання невідкладної допомоги бездомним громадянам в осінньо-зимовий період;

-     інвентаризаційну комісію з проведення інвентаризації радіоактивних відходів на території міста Калуша;

-     міську комісію з технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони;

-     оперативний штаб для запобігання виникненню пожеж;

 • комісію для визначення видів та обсягів робіт з капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу;
 • постійно діючу узгоджувальну комісію з вирішення питань щодо організації будівельного процесу;
 • інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ВАЙДА Руслана Богданівна

Відповідає за здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері соціально-економічного розвитку, соціального забезпечення, планування та обліку.

Забезпечує реалізацію інноваційної політики в місті, залучення інвестицій у виробничу сферу, створення умов для розвитку підприємництва.

Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради аналіз фінансово-економічного становища міста, вносить пропозиції щодо перспектив його подальшого розвитку.

Бере участь у підготовці проекту програми соціально-економічного розвитку міста, у формуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування. 

Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади міста Калуша.

У межах отриманих повноважень забезпечує виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації і міського голови, рекомендацій постійних комісій міської ради.

Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує.

Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на  виконавчі органи Калуської міської ради.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

Веде питання промисловості; транспорту та зв’язку; агропромислового комплексу; управління майном; приватизації; регуляторної політики та підприємництва; соціально-економічного розвитку міста; статистики; інвестиційної політики; регіональних програм; податкової політики; банківської справи; торгівельного та побутового обслуговування населення; соціального захисту населення; охорони праці; туризму; виставково-ярмаркової діяльності; надання адміністративних послуг; архітектури і містобудування; містобудівного кадастру; державного архітектурно-будівельного контролю; дорожнього, водного господарства, газифікації міста та меліорації; житлово-комунального господарства; енергозбереження; правоохоронної діяльності; стратегічного планування і структурної перебудови народного господарства; регіональних програм.

Спрямовує, координує та контролює роботу управління економічного розвитку міста; Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша; центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради;  управління соціального захисту населення міської ради; територіального центру соціального обслуговування міста Калуша; відділу у справах архітектури та містобудівного кадастру; інспекції державного архітектурно-будівельного контролю; управління житлово-комунального господарства, госпрозрахункового відділу приватизації державного житла, комунальних підприємств «Житлово-експлуатаційна організація №1», «Житлово-експлуатаційна організація №4», «Водотеплосервіс», «Міськсвітло», «Екосервіс», «Ритуальна служба», «Калушавтодор», «Калуський муніципальний ринок», «Міський інформаційний центр», «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро Калуської міської ради».

Забезпечує взаємодію з міськрайонним центром зайнятості; управлінням Пенсійного фонду в місті Калуші; Калуським відділенням ВАТ «Державний ощадний банк України» та іншими банківськими установами; Калуською виробничою дільницею №5 Івано-Франківської дирекції ВАТ «Укртелеком»; центром поштового зв’язку №2 Івано-Франківської дирекції УД ППЗ «Укрпошта»; обласним бюро технічної інвентаризації; управлінням статистики в місті Калуші; Фондом соціального страхування; Калуською об’єднаною державною податковою інспекцією; виробничими дільницями Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень; Івано-Франківським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України; українсько-канадським бізнес-центром; підприємствами транспорту, торгівлі, переробної, харчової промисловості; закладами громадського харчування; державним підприємством «Калуська ТЕЦ»; районом електричних мереж ВАТ «Прикарпаттяобленерго»; управлінням з експлуатації газового господарства ВАТ «Івано-Франківськгаз»; Державною архітектурно-будівельною інспекцією України; підприємствами енергетики, дорожнього господарства; іншими підприємствами, установами й організаціями різних форм власності галузей, які курує.

Очолює: 

-      міжвідомчу робочу групу з контролю за здійсненням оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

 • постійно діючий конкурсний комітет з проведення конкурсів на право здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;
 • конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Калуші;
 • комісію для проведення конкурсів на право оренди комунального майна;
 • робочу групу з питань аналізу стану соціально-економічного розвитку міста та наповнення міського бюджету;

-      міжвідомчу комісію з обстеження стану житлових будинків (житлових приміщень) з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам і визнання придатності для проживання;

-      міську комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції;

-      координаційну раду з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

-      комісію з розгляду заяв громадян щодо призначення їм житлових субсидій, державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та пільг на житлово-комунальні послуги;

-      комісію з питань розрахунків обсягів компенсації втрат автомобільним перевізникам внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів громадським транспортом;

-      опікунську раду виконавчого комітету міської ради;

-      комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної, інженерної та інженерно-транспортної інфраструктури;

-      міську комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу ветерана ОУН-УПА;

 • міську комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни;
 • експертну комісію;
 • комісію з питань інвентаризації;

-      комісію з питань своєчасної виплати заробітної плати;

-      робочу комісію з питань легалізації виплати заробітної плати і детінізації зайнятості населення;

 • інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

 

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

                                   

 

 

 Додаток 4

до розпорядження

від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

МАКСИМОВИЧ Любов Миколаївна

Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Калуської міської ради, у тому числі виконання заходів щодо реалізації державної політики у галузях освіти, культури, національностей та релігій.

Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань освіти, культури.

Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради, діяльність яких координує.

Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Калуської міської ради завдань.

           Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

Веде  питання освіти і науки; культури і мистецтв; національностей та релігій.

Спрямовує, координує та контролює діяльність управління освіти; управління культури, національностей та релігій; комунальних підприємств «Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка»; ТВО «Школяр»; закладів освіти, культури.

Забезпечує взаємодію з релігійними громадами; благодійними фондами та громадськими організаціями; закладами культури; творчими спілками міста; молодіжними громадськими організаціями; іншими структурами різних форм власності галузей, які курує.

Очолює:

 • комісію з питань сприяння реалізації прав релігійних організацій міста Калуша;
 • комісію з присудження премії імені Костянтини Малицької;
 • інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

 

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

 

 

Додаток 5

до розпорядження

від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ТАБАЧУК Наталія Титівна

 

Забезпечує виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації і міського голови, рекомендацій постійних комісій міської ради.

Відповідає за ефективне використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я міста. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради і виконавчого комітету та розпоряджень міського голови), цільових програм з врегулювання у місті питань із сфери діяльності підпорядкованих їй підрозділів.

У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з Департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Калуською районною радою, Калуською районною державною адміністрацією з питань функціонування закладів охорони здоров’я.

Представляє на розгляд міській раді проекти рішень, які стосуються організації роботи медичних закладів і установ, планування бюджету міста в частині утримання і діяльності галузі охорони здоров’я, цільових програм, що передбачають фінансове забезпечення медичного обслуговування мешканців міста.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань, які належать до її компетенції.

Веде питання  охорони здоров’я, ветеринарії.

Спрямовує, координує та контролює роботу, комунального закладу «Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області», комунального закладу «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», комунального закладу «Калуська стоматологічна поліклініка».

Забезпечує взаємодію із закладами охорони здоров’я Івано-Франківської області та Калуського району зокрема; санітарно-епідеміологічною станцією; управлінням ветеринарної медицини; міським комітетом Товариства Червоного Хреста; підприємствами фармації; іншими структурами різних форм власності галузей, які курує.

            Очолює: 

 • міськрайонну надзвичайну протиепідемічну комісію;
 • державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при виконавчому комітеті Калуської міської ради;
 • спостережну комісію виконавчого комітету міської ради;
 • міську комісію щодо координації роботи із забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

 

Додаток 6

до розпорядження

від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради

МАКСИМЕЦЬ Тетяна Володимирівна

Забезпечує виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації і міського голови, рекомендацій постійних комісій міської ради.

Організовує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, сприяє організації підготовки сесій міської ради, доведення прийнятих рішень до виконавців.

Відповідає за виконання виконавчими органами ради повноважень, визначених чинним законодавством щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, місцевих виборів, Всеукраїнського та місцевих референдумів.

Координує підготовку пропозицій і матеріалів міському голові про створення відділів, департаментів, інших служб міської ради, їх структури, а також підготовку пропозицій щодо призначення посадових осіб апарату міської ради та її виконкому.

Організовує відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян. Здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням діяльності виконавчого комітету міської ради, департаментів та відділів, які обслуговуються відділом обліку та звітності апарату виконкому, належним станом будівлі та транспорту міської ради.

Несе відповідальність за здійснення виконкомом міської ради повноважень, передбачених статтями 37 та 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у сфері вирішення питань адміністративно-територіального устрою та галузі відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Підписує додатки до розпоряджень та рішень виконавчого комітету міської ради.

Відповідає за стан і якість діловодства, облік і звітність у виконкомі, своєчасне доведення документів до виконавців. Організовує через заступників міського голови, відділи та управління контроль за реалізацією документів (рішень, розпоряджень, листів, звернень), організовує систематичний аналіз і перевірку цієї роботи у виконавчому комітеті та структурних підрозділах міської ради.

Розглядає документи та скеровує їх заступникам міського голови відповідно до розподілу обов’язків, секретарю міської ради та керівникам відділів виконавчого комітету.

Готує пропозиції щодо змін структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності працівників.

Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на  виконавчі органи Калуської міської ради.

           Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

Веде питання правової, аналітичної роботи; організаційної та кадрової роботи; матеріально-технічного забезпечення міської ради та виконавчого комітету, підготовки і проведення засідань виконавчого комітету, нарад, семінарів; сприяння у проведенні виборів і референдумів; контролю, перевірки й організації виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, органів державної влади вищого рівня; розгляду звернень та прийому громадян; комп’ютеризації; архівної справи; діловодства, методичної роботи; земельної цінової політики; земельного кадастру; координує роботу відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Спрямовує, координує та контролює роботу апарату виконавчого комітету міської ради; архівного відділу міської ради; земельного відділу міської ради; комунального підприємства «Земельно-кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради».

Забезпечує взаємодію з виконавчим апаратом обласної ради, обласною державною адміністрацією; відділом Держкомзему у місті Калуші; Калуською районною радою та районною державною адміністрацією, іншими органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами місцевих рад.

Головує на засіданнях виконавчого комітету міської ради у разі відсутності міського голови.

 

Очолює:

 • комісію для здійснення процедури списання основних фондів, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Калуської міської ради;
 • громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради
 • комісію з питань забезпечення реалізації житлових проблем громадян та житлових прав мешканців гуртожитків;
 • комісію з питань правової освіти населення;
 • міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення;
 • адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради;
 • узгоджувальну земельну комісію;
 • комісію з вибору земельних ділянок під розміщення об’єктів;
 • інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

 

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

 

 

 

 

Додаток 7

до розпорядження
від 28.03.2016 р. № 23-к/03

 

Виконання функціональних обов’язків

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів

міської ради та керуючого справами виконкому

з/п

Відсутня посадова особа

Посадова особа,

яка виконує обов’язки

1.

перший заступник міського голови Галина Романко

керуючий справами виконкому

Тетяна Максимець

2.

заступник міського голови

Руслана Вайда

заступник міського голови

Наталія Табачук

3.

заступник міського голови

Наталія Табачук

заступник міського голови

Руслана Вайда

4.

керуючий справами виконкому Тетяна Максимець

перший заступник міського голови Галина Романко

5.

заступник міського голови

Любов Максимович

перший заступник міського голови Галина Романко

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                Тетяна Максимець

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko