Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Закон України №466: запроваджено трирівневу документацію з трансфертного ціноутворення

2020.09.25

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України у частині трансфертного ціноутворення.

Зокрема запроваджено трирівневу документацію з трансфертного ціноутворення. Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення, рекомендована Організацією економічного співробітництва та розвитку (крок 13 Плану BEPS) дозволить створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні та здійснювати контроль над операціями у рамках міжнародних груп компаній.

Відповідно до оновленої редакції п.п. 39.4.2 п.39.4 ст. 39 ПКУ платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про такі операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Підпунктом 39.4.2.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ визначено перелік інформації, яку має містити таке повідомлення. Зокрема:

а) дані щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків, зокрема, назву, державу (територію) резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні материнській компанії в державі (на території) її реєстрації, код (коди) материнської компанії як платника податків у державі (на території) її реєстрації;

б) дані щодо юридичної особи, яка є уповноваженим учасником міжнародної групи компаній на подання звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків (у разі наявності такої юридичної особи), зокрема, її назву, державу (територію) податкового резидентства, адресу реєстрації, реєстраційний номер (номери), присвоєні уповноваженій особі в державі (на території) її реєстрації, код (коди) як платника податків у державі (на території) її реєстрації, або інформацію про те, що група не зобов'язана подавати звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній відповідно до законодавства інших країн;

в) дату, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній, а у разі, якщо така звітність не готується, дату закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії міжнародної групи компаній;

г) інформацію щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному, розрахованого згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія групи.

 Встановлено, що форма та порядок складання такого повідомлення затверджуються Міністерством фінансів України.

Трирівнева структура документації з трансфертного ціноутворення, що запроваджується, відповідає положенням Глави V «Документація» та додатків до неї з Настанов ОЕСР 2017 та містить:

-документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл – за термінологією Настанов ОЕСР - 2017) (пп.39.4.6 п 39.4 ст. 39 Кодексу);

-глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл, при доході за рік понад 50 млн. евро та за наявності відповідного запиту контролюючого органу із вимогою надати таку документацію) (п.39.4 ст. 39 Кодексу доповнено новою редакцією пп.39.4.7);

-звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (є об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією; подається при доході групи - понад 750 млн. евро за рік;) (п.39.4 ст.39 Кодексу доповнено новими пунктами 39.4.10 - 39.4.14).

Крім того, відповідно до перехідних положень Кодексу, застосовуються норми щодо подання платниками податків:

-повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК) – вперше застосовуються у 2021 році за 2020 рік;

-глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу) – вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році;

-звіту у розрізі країн МГК вперше застосовуються щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Також розширено вимоги до Документації з трансфертного ціноутворення. Законом № 466 впроваджені положення щодо розширення вимог та деталізації окремих позицій локального файлу документації з трансфертного ціноутворення з обов’язковим:

-вказання фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарним власниками (контролерами) платника податків (за наявності) (при вказанні даних про особу (осіб), яка є стороною контрольованих операцій, та про пов’язаних осіб платника податків);

-наведення обґрунтування економічної доцільності і наявності ділової мети при здійсненні опису операцій з придбання;

-надання копій істотних внутрішньо групових угод, що впливають на ціноутворення в контрольованих операціях, та копій договорів про попереднє узгодження ціноутворення і копій податкових роз’яснень компетентних органів держав (територій), що застосовуються в угодах між учасниками МГК щодо контрольованих операцій і в підготовці яких ДПС не брала участі (якщо платник входить до МГК);

-надання копії аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за який подається документація з трансфертного ціноутворення (якщо його наявність є обов’язковою);

-доповнення опису контрольованих операцій обов’язковим зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції;

-доповнення опису контрольованих операцій не тільки наданням копій відповідних договорів (контрактів), за якими здійснювалась контрольовані операції, але й копіями будь-яких доповнень до таких договорів (контрактів).

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko