Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

2020.12.22

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

В результаті реалізації планованої діяльності  передбачається використовувати чотири види палива (вугілля марки ГР, природний газ, мазут або його замінники) на всіх чотирьох котлах ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ – НОВА».

Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах існуючої земельної ділянки в м. Калуш Івано-Франківської області по вул. Промислова, буд. 1.

Ділянка межує:  з півночі – із промисловою зоною та полями; зі сходу – із промисловою зоною, полями та далі із населеним пунктом (мінімальна відстань до житла від складу вугілля становить 540 м, від шлаковідвалу — 850 м); з півдня – із полями; із заходу – із промисловою зоною.

Мінімальна відстань до житла від складу вугілля становить 540 м, від шлаковідвалу — 850 м; від джерела основного виробництва (труба котлів) становить 690 м до житлового будинку с. Мостище в південно-східному напрямку.

В результаті планованої діяльності передбачається використовувати чотири види палива (вугілля марки ГР, природний газ, мазут або його замінники) на всіх чотирьох котлах.

Пальники енергетичних пиловугільних котлів типу ТП-87 сумісного виробництва ТКЗ i ЧССР  розраховані на спалювання вугільного пилу, природного газу і мазуту.

Основне проектне паливо – вугілля та природний газ, для підсвітки факелу при роботі на вугіллі використовується мазут.

Планується, що всі котли будуть використовувати і природний і газ і вугілля в якості основного палива, для підсвітки факелу при роботі на вугіллі, планується до використання мазут або його замінники.                                                                                                                                                            

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА», код ЄДРПОУ – 40885849                                                                                                                                                              

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса: 77304, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, буд. 1; контактний номер телефону – (03472)78911; (03472)78912; контактна особа – Сеньків Ірина Степанівна

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. +38 044 206 31 40, +38 044 206 31 50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор  Департаменту екологічної оцінки та контролю.

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля, Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не передбачено                                                                                                                  

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю.                                                                       

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки та контролю Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. Пошта для направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.                             

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 229 арк. з додатками

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Державне підприємство «КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА» за адресою: 77304, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, буд. 1; телефон (066) 548 02 36, e-mail: stn@kltec.if.ua; контактна особа – провідний інженер Сеньків Ірина Степанівна.

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, 77300 Івано-Франківська область, м. Калуш вул. Степана Бандери, 28, e-mailunskl@email.ua  з 17.12.2020 р. Контактна особа Дзундза Людмила Ярославівна, тел.03472 60026

Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можливо щоденно, крім вихідних, з 17.12.2020 р. з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 16.00.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko