Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Перелік документів, які необхідно подати для прийняття рішень міської ради з розгляду земельних питань, що є адміністративними послугами та видаються виключно через  Управління «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету» Калуської міської ради

2020.06.17

1. «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

4. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме  майно (будівлі та споруди) розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд (належним чином засвідчений)), крім випадків:

а)надання земельних ділянок в оренду, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) відповідно до п. 2 ст. 134 ЗКУ ;

б)розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) відповідно до п.1 ст. 134 ЗКУ.

5. Документ, що підтверджує право на земельну ділянку (належним чином засвідчений будівельний паспорт, ,садівницька книжка – у разі наявності).

Примітка: належним чином засвідчена копія довіреності (у разі коли заява подається уповноваженим представником.)

2. «Про надання дозволу виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД,  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме  майно (будівлі та споруди) розташовані на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд (належним чином засвідчений)), крім випадків:

а)надання земельних ділянок в оренду, які не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) відповідно до п. 2 ст. 134 ЗКУ ;

б)розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки, які підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) відповідно до п.1 ст. 134 ЗКУ.

4. Документи, які свідчать, що дана земельна ділянка сформована (витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку).

5. Належним чином засвідчені архівні рішення щодо передачі земельних ділянок згідно Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р. N 15-92

7. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у розмірі земельної частки (паю) та щодо передачі невитребуваних паїв в оренду для використання за цільовим призначенням:

- сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією (свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); рішення суду про визнання права на земельну частку (пай) та інші документи, що посвідчують право на земельну частку (пай) передбачені чинним законодавством України.

Примітка: У разі якщ одокументи подаються уповноваженою особою додатково подається нотаріально посвідчена копіядовіреності або доручення (копії документів подаються разом з оригіналами для звірки).

3. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Графічний матеріал на якому зазначено місце розміщення земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку та площі земельних ділянок.

4. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме  майно (будівлі та споруди) розташовані на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд (належним чином засвідчений)).

5. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

4. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки,на яку  поширюється право суборенди, сервітуту».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Графічний матеріал на якому зазначено місце розміщення та розмір частини земельної ділянки на яку планується поширення суборенди, сервітуту.

4. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме  майно (будівлі та споруди) розташовані на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд (належним чином засвідчений)).

5. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

5. «Про передачу у власність, надання в постійне користування, в оренду земельної ділянки комунальної власності та затвердження документацій із землеустрою».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян .

3. Документація із землеустрою, належним чином засвідчена та погоджена в установленому законом порядку відповідними службами, крім земельної ділянки зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення.

4. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

5. Копія витягу з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на поточний рік - при наданні в оренду земельної ділянки (у разі наявності).

6. Для укладення договору оренди землі на новий строк додається проєкт договору оренди землі у 3-х примірниках, підписаний заявником та розроблений відповідно до типової форми затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 03.03.2004 року № 220 та із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1724 від 13.12.2006№ 780 від 03.09.2008№ 843 від 23.11.2016№ 890 від 22.11.2017№ 650 від 22.07.2020.

Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

6. «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, виконаний організацією, яка має відповідну ліцензію.

4. Рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

7. «Про поновлення (продовження) договорів оренди земельних ділянок комунальної власності».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява за типовою формою.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян.

3. Проєкт додаткової угоди до договору оренди землі у 3-х примірниках, підписаний заявником - стосовно договорів оренди землі укладених до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству».

4. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі наявності).

5. Копія витягу з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на поточний рік (уразі наявності).

 Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

8. «Про внесення змін в рішення міської ради».

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява із зазначенням реквізитів рішення Калуської міської ради, до якого слід внести зміни.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян .

3. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують необхідність внесення змін в рішення Калуської міської ради.

Примітка: належним чином засвідчена копія довіреності (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

9. Видача довідок в центр зайнятості про наявність/відсутність земельнихділянок  для ведення особистого селянського господарства.

Перелік документів,  які подаються державному адміністратору відповідно до затвердженої інформаційної картки адміністративної послуги:

1. Заява.

2. Виписка (витяг)  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - для СГД;  копія паспорта, податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) -  для громадян .

3. Довідка про склад сімї .

4. Довідка відповідного старостинського округу про те, чи числиться земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства за особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають  з заявником.

Примітка: копія довіреності належним чином засвідчена (у разі коли заява подається уповноваженим представником).

 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko