Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Завдання та функції управління

3.1. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста;

2) складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчого комітету та міської ради;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;

6) здійснення контролю загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету та міської ради;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету; розробляє в установленому порядку прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

6) організовує роботу, пов'язану із складанням проекту міського бюджету;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів бюджету міста;

9) організовує виконання міського бюджету. Разом із іншими структурними підрозділами міської ради, об’єднаною державною податковою інспекцією, управлінням Державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) складає розпис міського бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом;

11) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконання міського бюджету, в межах своєї компетенції координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

12) проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;

13) розглядає баланси, звіти про виконання бюджету міста та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства;

14) проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до бюджету міста, готує висновки про доцільність запровадження на території міста місцевих податків, зборів, а також пільг;

15) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

16) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчих органів міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів міської ради та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

17) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому законодавством, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

18) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

19) готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін;

20) розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, рішень міської ради, проводить експертизу проектів рішень та розпоряджень розробників з питань, що стосуються бюджету, на відповідність їх бюджетному законодавству та рішенню про міський бюджет на відповідний рік;

21) в межах повноважень та в установленому порядку погоджує фінансові плани підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади м.Калуша та звіти про їх виконання;

22) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених завдань.
 

Відповідальним за роботу з публічною інформацією є заступник начальника-начальник бюджетного відділу Семаньків Оксана Василівна, тел. (03472) 65406.

Обов’язки з ведення діловодства покладено на головного спеціаліста відділу доходів та інформаційно-господарського забезпечення Драган Мар’яну Ігорівну, тел. (03472) 66573.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko