Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


Калуська міська рада повідомляє, про продовження до 22 квітня 2020 року  строку подання документів, щодо пошуку кандидатів у присяжні до  Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області  для формування нового списку присяжних.

2020.04.15

Підстава: Подання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

Необхідна кількість присяжних - 15 осіб.

Нагадуємо, якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області та виявили бажання бути присяжним, просимо подавати до 22 квітня 2020 року до Калуської міської ради за адресою: вул. Івана Франка, 1 м. Калуш такі документи:

  1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (див. зразок).
  2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

  1. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
  2. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
  3. Автобіографію.

Довідки за телефоном: (03472) 6-28-25.

Довідкова інформація:

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

  • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
  • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
  • усиновлення;
  • надання особі психіатричної допомоги;
  • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.

7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов’язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Міському голові

п. Ігорю Матвійчуку

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)

__________________________________________

(постійне місце проживання кандидата в присяжні)__________________________________

(контактний номер телефону)________________

(електронна адреса кандидата в присяжні)

___________________________________________

 

ЗАЯВА

Я,___________________ (прізвище, ім'я, по-батькові),  ___.___.19___ року народження відповідно до ст. 65 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” даю згоду бути присяжним та вирішувати справи у складі суду разом із професійним суддею, забезпечувати згідно Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя. Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

Цією заявою стверджую, що постійно проживаю на території, на яку поширюється юрисдикція Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення відомостей стосовно мене як кандидата в присяжні на офіційному сайті Калуської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:

 

Дата    "___" ____________ _____                                                                         Підпис

(число)   (місяць)       (рік)

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko