Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Документи / Розпорядження міського голови


Про утворення територіального формування цивільного захисту

від 2015.12.23 №306

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  23.12.2015                         м. Калуш                            № 306-р

 

 

  Про  утворення територіального

  формування цивільного захисту

 

         Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції  формувань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 року № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту» та з метою оперативного проведення аварійно-рятувальних заходів, дієвого реагування на надзвичайні ситуації  техногенного чи  природного характеру:

1. Затвердити:

         1.1. Положення про територіальне формування цивільного захисту (додається).

         1.2. План приведення у готовність, порядок розгортання територіального  формування  цивільного захисту та суб’єкт  на якому  буде  розгортатись  дане територіальне формування (додається).

         1.3. Персональний керівний  склад членів територіального формування цивільного захисту (додається).

         1.4. Розрахунок створення територіального формування цивільного захисту (додається).

         2. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, які виділяють  сили і засоби, відпрацювати необхідну документацію та постійно  підтримувати  у готовності техніку і механізми.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого  комітету Калуської міської ради від 16.07.2015 року №182-р «Про утворення формувань  цивільного захисту».

         4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання  цього розпорядження покласти на головного відповідального виконавця-управління з питань надзвичайних ситуацій  міської ради (Ігор Головатчук).

         5. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження  залишаю  за собою.

 

                               Міський голова                                                                              Ігор Матвійчук

Затверджено

розпорядження міського голови

від 23.12.2015 № 306-р

 

План

приведення у готовність, порядок розгортання територіального  формування цивільного захисту та

суб’єкт  на якому  буде  розгортатись дане  територіальне формування

 

          Базою  для створення територіального формування є  підприємства, установи та організації міста.

Керівництво діями територіального формування цивільного захисту міста здійснює міський голова – голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

          Збір територіального формування цивільного захисту міста здійснюється через оперативну службу управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради  (тел. 6-00-26) за  вказівкою міського  голови – голови комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно схеми оповіщення.

          Місце збору:

  • керівного складу - кабінет міського голови, голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (вул. І. Франка,1);
  • особового  складу, техніки та механізмів – територія КП «Водотеплосервіс» (вул. Окружна,8);
  • може змінюватись відповідно до  місця виникнення надзвичайної ситуації, за вказівкою  керівника територіального  формування цивільного  захисту.

         Відповідальність за своєчасне приведення в готовність територіального  формування  цивільного захисту несуть керівники суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, сили та засоби яких входять у склад територіального формування. Отримавши команду на збір, керівники територіального формування цивільного захисту об’єктів господарювання через свої диспетчерські служби (згідно  схеми оповіщення) повідомляють особовий склад і приводять їх в готовність.

         Готовність територіального формування  цивільного захисту перевіряється в ході проведення занять, перевірок, а також  при ліквідації  надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру.

     Матеріально-технічне забезпечення територіального формування  цивільного захисту суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій міста здійснюється за  рахунок об’єктів господарювання міста.

 

 

       Начальник  управління з питань

       надзвичайних ситуацій

       Калуської міської ради                                                                 Ігор Головатчук 

 

Затверджено

розпорядження міського голови

від 23.12.2015 № 306-р

 

Положення
про територіальне  формування цивільного захисту

 

І.  Загальні положення.

      1. Територіальне формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатний підрозділ, який утворюється суб’єктами господарювання на непрофесійній основі згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2013 року № 787 (далі - Порядок), для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення населення і техніки.

      2.  У своїй діяльності територіальне формування керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання, функції та права територіального формування цивільного захисту.

       1. Основними завданнями територіального формування є:

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб'єктів господарювання та окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

виконання робіт з локалізації зони шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

гасіння великих пожеж;

проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;

інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;

забезпечення функціонування системи зв'язку цивільного захисту;

обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

       2. Відповідно до покладених завдань основними функціями територіального  формування є:

проведення загальної та  спеціальної розвідки  у зоні надзвичайної ситуації;

пошук, рятування та надання першої медичної допомоги постраждалим;

здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

рятування матеріальних та культурних цінностей;

здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення;

санітарне очищення та знезараження території.

      3. Територіальне формування має право на:

отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;

безперешкодний доступ на територію суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання встановлених норм безпеки.

     4. Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що утворюють територіальне формування, можуть визначати для територіального  формування інші завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

      5.    Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається планами приведення у готовність цих формувань.

 

ІІІ. Керівництво територіальним формуванням цивільного захисту.

      1. Безпосереднє керівництво територіальним формуванням здійснює його командир (начальник), який призначається рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування або суб'єкта господарювання, що утворив таке територіальне формування, відповідно до укладеного трудового договору суб'єкта господарювання згідно з рішенням про утворення такого територіального формування.

      2. Командир (начальник) територіального формування зобов'язаний:
здійснювати керівництво територіальним  формуванням;

визначати першочергові завдання та напрями діяльності територіального формування;

забезпечувати рівень готовності територіального формування до дій за призначенням;

співпрацювати за дорученням керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, або суб'єкта господарювання, що утворив таке територіальне формування, з іншими формуваннями;

аналізувати та узагальнювати результати діяльності територіального  формування;

звітувати керівництву про проведену роботу;

організовувати та проводити підготовку працівників територіального формування до дій у надзвичайних ситуаціях;

здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на територіальне формування.

       3. Командир (начальник) має право:

брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю територіального формування;

надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення, роботи територіального формування, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників.

IV. Організаційна структура територіального формування цивільного захисту

        1.  Організаційна структура територіального  та об'єктового формувань визначається органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, які утворили ці територіальні формування, з урахуванням Примірного розрахунку створення територіального та об'єктових формувань цивільного захисту (додаток 1) та Рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту (додаток 2).

          2. Переліки об'єктових формувань цивільного захисту (найменування формувань та кількість працівників, які залучаються до них) на об'єктах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, на які покладається утворення функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, визначаються у положеннях про такі функціональні підсистеми, що затверджуються у встановленому порядку.

        3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання, які утворили територіальні формування, залежно від можливостей можуть змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах територіальних та об'єктових формувань в межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

V. Порядок оснащення територіальних формувань цивільного захисту технікою і майном

      1. Табель оснащення територіального формування технікою і майном розробляється на підставі визначеної організаційної структури територіального формування, а також Порядку забезпечення населення і працівників територіального формування та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

     2. За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб'єктів господарювання, що утворили територіальне формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне формування.

     З. Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться суб'єктами господарювання, що утворили територіальне формування.

 

        Начальник  управління

       з питань надзвичайних ситуацій

      Калуської міської ради                                                                 Ігор Головатчук

                                                                  

Затверджено

розпорядження міського голови

 від 23.12.2015 № 306-р

 

Персональний керівний  склад

територіального  формування  цивільного захисту міста

 

Керівник територіального формування цивільного захисту

Матвійчук Ігор Володимирович   -

міський голова

7-00-12

Заступник  керівника територіального формування цивільного захисту

Головатчук Ігор Миколайович      -

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради

6-00-26

Члени територіального  формування  цивільного захисту:

Барченко Микола Миколайович   -

директор комунального підприємства «Калушавтодор»

6-04-88

Бумбу Роман Федорович               -

заступник головного інженера з промислової безпеки, охорони праці та екології ТОВ «Карпатнафтохім» (за згодою)

7-31-36

Василишин Василь Ярославович  -

начальник штабу цивільного захисту ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ

7-89-12

Винник Степан Мар’янович          -

головний інженер управління  по експлуатації господарства (за згодою)

6-53-27

Кінаш Наталія Олександрівна       -

заступник головного лікаря з  медичної частини КЗ «Центральна районна лікарня»

6-33-21

Маківничук Василь Миколайович-

начальник Калуського відділу поліції головного  управління  національної поліції - підполковник поліції (за згодою)

6-61-34

Найда Андрій Михайлович           -

директор ТзОВ «Калушський трубний завод» (за згодою)

7-94-99

Поташник Микола Ярославович  -

начальник штабу ТОВ «Синтра» (за згодою)

7-99-03

Романюк Василь Михайлович      -

головний лікар КО «СШНМД» (за згодою)

6-54-36

Тарас Геннадій Васильович          -

директор ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод» (за згодою)

6-66-53

Федоришин Ігор Васильович       -

головний інженер філії «Калуський РЕМ» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою)

9-31-31

Яковина Ігор Дмитрович              -

директор комунального підприємства «Водотеплосервіс»

6-64-37

 

       Начальник  управління                                                      

      з питань надзвичайних ситуацій

      Калуської міської ради                                                                 Ігор Головатчук

 

 Затверджено

 розпорядження міського голови

від 23.12.2015 № 306-р

 

Розрахунок створення територіального формування  цивільного захисту у м. Калуші

Найменування формувань цивільного захисту

Реквізити документа про створення формувань ЦЗ

Назва структур, на базі яких створене формування,їхні адреси

ПІБ командира формування, займана посада, номери контактних телефонів

Кіль-

кість особового  скла-ду у фор-

му-

ванні

Реквізити документів про  закріплення  за формуванням  ЦЗ спецтехніки, майна

Спецтехніка формування ЦЗ

(марка, державний номер)

Оснащення формування ЦЗ

Перелік  рятувальних  та аварійно-відновлювальних заходів, які можуть  бути виконані силами  формування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аварійно-рятувальна ланка

Розпорядження МГ від 23.12.2015р.№ 306-р

КО «Станція швидкої та невідкладно  медичної  допомоги»

Воробець Н.В.

(0347290208)

11

Наказ №61 від 30.10.2015 р.

PEUCEOT BOXER

AT83-91 ВС

ГАЗ 2752-404

АТ 35-68АР

УАЗ 3962

АТ 03-28АЕ

УАЗ 3962

АТ72-19АТ

медичні аптечки

пошук  потерпілих, рятування їх з-під  завалів, зруйнованих  будинків, захисних споруд

Аварійно-технічна ланка

 

ДП «КДЕЗ ІХП НАН України»

Левицький  М.Я. механік виробництва

 

9

Наказ № 16 від 23.03.2015р.

 

фільтруючі протигази – 10 шт.

респіратор Р-2- 10 шт.

редуктор черв’ячний -1 шт.

колона нейтралізації -1 шт.

лист азбестовий – 10 кг

пароніт листовий – 8 кг

гума листова – 6 кг

болти з гайками:

М6х30 -0.5 кг

М8х35 – 1.0 кг

М10х50 – 1.5 кг

М12х55 – 1.5 кг

М16х60 – 3.0 кг

вентилі:

Ду 25 – 3 шт.

Ду 32 – 2 шт.

Ду 40 – 1 шт.

Ду 50 – 1 шт.

засувка Ду 80 – 1 шт.

комплект електромонтера – 1

вогнегасники:

ВВК-5 – 8 шт.

ВП-8 – 4 шт.

ВВК – 2 – 4 шт.

аптечка першої невідкладної допомоги – 3 шт.

ведення аварійно-технічних робіт на мережах, об’єктах  і спорудах підприємства

Лінійно аварійно-технічна група ЛАТГ

 

Калуський РЕМ

Андрусів  В.Я.

майстер ВДЕМ-4

 

10

Наказ № 46 від16.07.2015р.

ГАЗ-52 (ТВГ-15)

АТ78-21ВВ

ГАЗ-3309

(АП-18)

АТ79-25АО

УАЗ

АТ84-98ВВ

лази по бетону-6пар, кігті по дереву-6пар, пояс страхувальний-6шт., переносні заземлення в/в-3шт., переносне заземлення н/в-4шт., рукавиці діелектричні-2пари, індикатори 10кВ-2шт., індикатор 0,4кВ-2шт.

відновлення електропостачання міста та району

Група водопровідно-каналізаційних мереж

 

ДПЗД «Укрітнтеренер-го» Калуська ТЕЦ

Турій В.І. заступник начальника ЦЦР, 3-97

6

Наказ №507 від 26.08.2014р.

 

протигази

ГП-5,  перев’язочні медичні пакети,

костюм захисний Л-1 комбінезон,чоботи, інструменти цеху централізованого ремонту(комплект сантехніка, кирка, лопата, лом тощо.)

відімкнення ділянок зруйнованих мереж (водопровід,теплопостачання) з  відкриттям колодязів, закриттям  засувок з розбиранням завалів над колодязями при висоті завала до 2 м, облаштування тимчасових з’єднувальних обвідних ліній з сталевих труб.

Пост радіаційного та хімічного спостереження

 

ДП «КДЕЗ ІХП НАН України»

Філяк  О. І.

начальник лабораторії

 

 

 

 

 

1

Наказ №16 від 23.03.2015 р.

 

 

 

 

 

 

фільтруючі протигази – 2 шт.

респіратор Р-2- 2 шт.

аптечка першої невідкладної допомоги – 1 шт.

 

розвідка і постійне спостереження рівнів радіаційного та хімічного зараження місцевості (території розташування об’єкту) та контроль рівня радіаційного опромінення особового складу

Ланка інженерної розвідки

 

ДП «КДЕЗ ІХП НАН України»

Пасічний І.Д.

майстер КВПіА

 

3

Наказ №16 від 23.03.2015 р

 

фільтруючі протигази – 4 шт.

Респіратор Р-2- 4 шт.

легкий захисний костюм – 4шт.

вогнегасники:

ВП-5 – 4 шт.

ведення інженерної розвідки, рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт

 

Ланка з ліквідації заторів  під мостами

 

КП «Калушавтодор»

Найда М.Д.

 

3

Наказ

№9/01-02

від 05.02.2015р

трактор

ЮМЗ-6

№07-451 АТ

багор,

линва,

бензопила

 

Ланка з очистки зливової каналізації

 

КП «Калушавтодор»

Кулик М.Я.

 

4

Наказ

№9/01-02

від 05.02.2015р

трактор

Т-40

№ 51-68

 ИК

лопати,

совкові

 

Ланка

з ліквідації заторів від падіння зелених насаджень

 

КП «Калушавтодор»

Давидюк М.Ф.

 

4

Наказ

№9/01-02

від 05.02.2015р

трактор

МТЗ-80

№ 05-034

 АТ

бензопила,

висоторіз

 

Ланка пожежогасіння

 

ТОВ «КАРПАТ-

НАФТОХІМ»

Порціна С.І.

начальник

ДПРЧ-24

7-33-01

87

ДПРЧ-24

Договір

№А201411143

від 01.01.15р

4шт.пож.авт.

в оперативному розрахунку

2шт.в резерві

АЦ-5,0-70(43253)

Держ.№ АТ 3482ВЕ

 

АКГ-6-1000-20/40(53605)

Держ.№6948ВА

 

АЦ 40(130)63Б

Держ.№0225ИФМ

 

ППП-32(53228)

Держ.№АТ4673ВЛ

 

АД-30(131)ПМ-506

Держ.№0221ИФМ

АП-5(53213)196А

Держ №0220ИФМ

вогнегасник  вуглекислотний - 12шт.

гребінка на 2 ГПС - 600 - 1шт.

причіпний лафетний ствол-1шт.

мотузка для керування причіпним лафетним стволом (50м) – 1шт.

лом пожежний – 10шт.

лопата штикова – 5 шт.

рятувальна мотузка довжиною 30÷50метрів -5шт.

ліхтар індивідуальний –2шт.

противідкатний упор – 8 шт.

радіостанція автомобільна УКХ

 діапазону -6 комплектів,

рукав гумовий для подачі порошку – 80м,40м,20м -по 1 шт.

стаціонарний порошковий ствол- 1шт.

ручний порошковий ствол- 8шт.

коврик діелектричний – 2шт.

лопата совкова – 3шт.

ножиці для різання електропроводів –3шт.

діелектричні боти – 3 пари.

діелектричні рукавички -6шт.

автомобільна аптечка -7шт.

засоби захисту органів дихання

(респіратор) -2 шт.

стаціонарний комбінований лафетний ствол -2шт.

набір водійського інструменту – 4 комплекти

трос вірьовочний 5 м – 3шт.

рукава всмоктувальні завдовжки 4м, діаметром 75мм- 8шт.

затримка рукавна – 12шт.

затискач рукавний -16шт.

драбина триколінна – 2шт.

драбина-штурмовка – 3шт.

розгалуження РТ-80 – 1шт.

гак КП – 2шт.

генератор піни ГПС – 600 - 2шт.

заземлювач – 2шт.

фара – шукач – 2шт.

ліквідація і локалізація пожеж на

підприємстві.

Ланка зв’язку

 

Калуський відділ ГУ НП

Поліщук В.В. начальник сектору, 

4

Наказ №13 від 12.11.2015

Део сенс

д.н.з. 0682

стаціонарні, мобільні телефони, рації

організація зв’язку та оповіщення

Ланка охорони громадського порядку

 

Калуський відділ ГУ НП

Грещук В.В. начальник сектору, 

4

Наказ №13 від 12.11.2015

Тойота ере

д.н.з. 0718

гумові кийки, наручники, щити, каски, газові балончики, табельна вогнепальна зброя.

забезпечення охорони громадського порядку

Група матеріально-технічного забезпечення

 

ТОВ «Калушський трубний завод»

Сметанський Т.І. начальник ГС

3

Наказ №2/15

від 15.01.2015р.

ГАЗ КТП 330239

д.н.АТ 5839 ВА

лопата – 4шт.,

пилка – 1шт.,

лом – 2шт.,

сокира – 2шт.,

протигази – 3шт.,

відра – 4шт.,

багор – 2шт.,

вогнегасники – 8шт.

забезпечення  матеріально-технічними засобами та спецтехнікою

Санітарний пост

 

ДП «КДЕЗ ІХП НАН України»

Гумінілович

М.П. інженер-лаборант

3

Наказ №16 від 23.03.2015 р.

 

фільтруючі протигази – 4 шт

респіратор Р-2- 4 шт

аптечка першої невідкладної допомоги – 3 шт.

 

 

 

розгортання постів медично-санітарної служби і своєчасне надання медичної допомоги постраждалим за місцем постійного розташування об’єкту, в ході передислокації і в заміській зоні

Евакуаційна група

 

ДПЗД «Укрітнтеренер-го» Калуська ТЕЦ

Таран С.О. заступник начальника ВФ з загальних питань та по роботі з персоналом, 2-94

19

Наказ №164 від 4.03.2015

 

протигази ГП-5,ГП-7

канцтовари, гучномовці, вказівні знаки.

організація виводу працюючого персоналу із зони надзвичайної ситуації

Ланка розвідки

 

ДПЗД «Укрітнтеренер-го» Калуська ТЕЦ

Бенько І.Й. начальник ЦТАіВ, 3-85

 

 

16

Наказ №66 від 27.01.2015

 

протигази

ГП-5, перев’язочні мед. пакети, ВПХР,прилад радіаційної розвідки ДП-5,захисний костюм Л-1,схема орієнтирів, бінокль,компас,телефон або інші засоби зв’язку.

(по розпорядженню керівника АТГ надається черговий автомобіль)

організація розвідки небезпечного району, спостереження за змінами обстановки, рекогностування небезпечної зони.

 

 

 

 

Ланка обслуговуван-

ня захисних споруд

 

КЗ «Центральна районна лікарня»

Кучерак Л.І. 

9

Наказ № 197 від 20.07.2015р.

 

зварювальний апарат-1 шт

водяний насос-1шт

чоботи гумові - 8 пар;

 

обслуговує захисну споруду цивільного захисту.

 

Мобільний  пункт матеріально-технічного  забезпечення

 

КП «Водотепло-

сервіс»

Луців Р.П.

інженер з постачання

1

Наказ № 55 від 23.02.2015р.

ГАЗ-52

167-37 ІВ

 

 

Група газових мереж

 

Калуське УЕГГ

Сенюк В.М.

диспетчер

17

Наказ №66 від 18.05.2015 року

ГАЗ 33-07

№88-37,

УАЗ №24-65,

УАЗ №64-21,

УАЗ №62-67,

VOLKSWAGEN

№31-16 ВН

спецодяг,

ПШ-1

газозварювальне

обладнання

ліквідація витоків газу

Ланка видачі ЗІЗ

 

ТОВ «Синтра»

Тимчишин А.Й. начальник  служби

3

Наказ №80 від 29.07.2015 р.

 

протигази з  фільтром комбінованим ФК-5МТ Б2Е2Р63, протигази ПШ-1, респіратори типу  «Пелюстка»

зберігання, підтримання в готовності до  видачі ЗІЗ

 

       Начальник  управління  з питань

       надзвичайних ситуацій

       Калуської міської ради                                                                                    Ігор Головатчук 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko