Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Про затвердження Порядку  проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

2015.07.14

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від       №                    м.Калуш

         

Про затвердження Порядку  проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

(шістдесять  друга сесія  шостого 

демократичного  скликання)

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  Калуська міська  рада вирішила:

 

           1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

 

           2.  Опублікувати цей Порядок в газеті «Дзвони Підгір’я».

 

      Секретар міської ради                                 Олександр Челядин

 

Затверджено

рішенням міської ради

від 16.07.2015  №

Секретар міської ради

                                                                                   Олександр  Челядин

 

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості міста Калуша до внесення та розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати жителі міста Калуша та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами, які зареєстровані у місті Калуші.

 3. Громадське обговорення  проводиться у таких формах:

- конференція;

- інтернет-конференція;

- електронні консультації на офіційному веб-сайті Калуської міської ради;

- круглий стіл;

 - громадські слухання.

4. Громадське обговорення проводиться у такому порядку.

4.1. Електронні консультації на офіційному веб-сайті міської ради проводяться з дня набрання чинності даного Положення по 12 серпня цього року включно. Для цього на сайті створюється спеціальна рубрика, куди подаються пропозиції, зауваження, окремі думки щодо створення спроможної громади, її обґрунтованої територіальної основи, системи управління об’єднаною громадою, альтернативні шляхи реалізації реформи місцевого самоврядування, а також запитання для отримання консультацій з питань реформи місцевого самоврядування. Узагальнені матеріали подаються для розгляду на громадських слуханнях;

4.2. Інтернет-конференція проводиться для обміну думками та при необхідності отримання фахової консультації від експертів офісу реформ протягом тижня, який передує громадським слуханням. Інформація про час та ресурс, через який проводиться інтернет-конференція подається через рубрику «Оголошення» офіційного сайту міської ради не пізніше, як за два дні до її проведення;

4.3. Конференція проводиться не пізніше, як за шість днів до громадських слухань. Інформація про дату, час та місце її проведення подається через рубрику «Оголошення» офіційного сайту міської ради не пізніше, як за два дні до її проведення.

4.4. Круглий стіл проводиться не пізніше, як за три дні до громадських слухань. Інформація про дату, час та місце його проведення подається через рубрику «Оголошення» офіційного сайту міської ради не пізніше, як за два дні до його проведення. Участь у круглому столі представників громадськості підтверджується їх акредитацією, яку вони здійснюють через офіційний веб-сайт міської ради, або письмово через подання відповідного листа у відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю міської ради. Акредитація проводиться з метою вибору оптимального приміщення для зручності його учасників та завершується за два дні до проведення круглого столу.

4.5. Час і дата  громадських слухань визначається  розпорядженням ініціатора об’єднання і повинні  відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».  Громадські слухання проводяться у такому порядку:

- заслуховується інформація про обґрунтування ініціювання  добровільного об’єднання територіальних громад;

- заслуховується інформація про  пропозиції, отримані за підсумками

проведення круглого столу, конференції, інтернет-конференції та

електронних консультацій на офіційному веб-сайті Калуської міської ради;

- виступають жителі міста, представники громадських організацій (по одному від кожної);

- опрацьовуються узагальнені пропозиції  та їх аналіз для подання їх на розгляд наступної сесії міської ради.

Час для виступів та внесення пропозицій не обмежується.

5. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

6. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 5 цього Порядку документах.

7. При не врахуванні учасниками громадських слухань більшості пропозицій від учасників заходів, визначених пп.4.4.-4.4. даного Порядку, що може дати підставу не об’єктивно визначити ставлення громадськості до ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад депутатами Калуської міської ради проводиться письмове опитування виборців на кожному виборчому окрузі. Кількість опитаних повинна не бути меншою від кількості учасників громадських обговорень, які зафіксовані у протоколах.

8. У ході проведення заходів, визначених пп.4.2.,4.3.,4.4.,4.5. даного Порядку у рамках громадського обговорення ведуться протоколи, у яких фіксуються всі пропозиції (зауваження) та кількість присутніх на таких заходах. Опитування на виборчих округах проводиться шляхом заповнення опитувальних листів, у яких жителю ставиться запитання такого змісту: «Чи підтримуєте ви ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад міста Калуша та Калуського району?». Відповідь містить два варіанти «Так», «Ні».

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

10. Для розгляду сесією міської ради подаються усі документи, визначені пунктами 5,7,8.9 даного Порядку.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko