Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

Перелік видів діяльності та полуг

 Види публічної  інформації, яку зберігає  управління:

         - структура управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради;

         - положення про управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради;

         - правила внутрішнього трудового розпорядку управління з питань надзвичайних ситуацій  міської ради;

         - графік роботи управління з питань надзвичайних ситуацій  міської ради;

         - порядок доступу до публічної інформації управління з питань надзвичайних ситуацій  міської ради;

         - примірний порядок складання і надання запитів на інформацію до управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради;

         - порядок оскарження дій чи бездіяльності управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради;

         - наказ по управлінню з питань надзвичайних ситуацій  міської ради "Про організацію в управлінні виконання норм ЗУ "Про доступ до публічної інформації»;

            - інформація про діяльність управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради (місцезнаходження, дані про керівників управління, контактні телефони);

         - облікова картка документів, що містять ознаки публічної інформації управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

        6. Відповідальним за  організацію виконання в управлінні норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»  назначено наказом начальника управління  від 27.05.2013 року № 17 заступника  начальника  управління Петришина Миколу Богдановича.

         7. Обов’язки з ведення діловодства в управлінні передбачено  посадовою  інструкцією головного спеціаліста управління Яковину Оксану Михайлівну, тел. 6-67-59.

         8. Інформація про  діяльність  управління  за 2014 рік.

         За контрольний період підготовлено проекти рішень міської ради, розпоряджень міського голови та міської ради – 24. Документообіг  за цей період склав: вхідна кореспонденція  932, вихідна 396.

         Проведено чотири  засідання комісії з безпеки  життєдіяльності населення міста та дванадцять засідань  спостережної  комісії  на яких було  розглянуто  ряд різних питань, заяв та звернень громадян.

         Розпорядженням міського голови  від  17.07.2014року № 129-р  створено штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які  переміщуються з тимчасово-окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

         На засіданнях штабу неодноразово розглядались питання пов’язані з вирішенням проблем  вимушених переселенців.

         Проводилась робота по наданню матеріальних засобів та проведені заходи  по  лінії  шефської  роботи. Було  виділено  209265 грн., за які придбано  бронежилети – 10 шт., продукти харчування, обмундирування та дизпаливо  для військових. Надавалась допомога Калусько-Рожнятівському ОРВК під час  оголошення мобілізацій.

         Проводилась робота по профілактиці невиробничого  травматизму у місті Калуші,  по результатах  цієї  роботи  формувалися щоквартальні звіти.

         Розпорядженням міського голови від 02.09.2014 року № 162-р створено тимчасово діючу моніторингову групу по виявленню та збору інформації  щодо потреб вимушених переселенців. Даною моніторинговою групою проводились заходи, пов’язані із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово-окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

         Розпорядженням міського голови від 02.09.2014 року № 161-р  створено  групу для виконання завдань з оповіщення військовозобов’язаних міста Калуша. Члени групи спільно з Калусько-Рожнятівським ОРВК проводили заходи з  метою забезпечення оповіщення військовозобов’язаних міста Калуша про призов на військову службу та мобілізацію і їх прибуття на збірний пункт.

         Відповідно до розпорядження міського голови від 14.05.2014 року          № 87-р «Про запобігання  виникненню пожеж в місті Калуші в пожежо-небезпечний  період 2014 року» було організовано роботу по виконанню   комплексного плану дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської  діяльності щодо запобігання виникненню пожеж в місті Калуші в пожежонебезпечний період  у 2014 році. Було прийнято участь у роботі комісії по перевірці стану пожежних гідрантів  у м. Калуші.

         Управлінням з питань надзвичайних ситуацій  міської ради спільно з  громадським формуванням  Калуська «Міська варта»  проводились  заходи  по  недопущенню  стихійної торгівлі  на прилеглих до ринків територіях та  інших  заборонених місцях.

         Спільно  з працівниками  Калуського МВ УМВС розроблялись  заходи  по охороні громадського  порядку під час проведення  релігійних,  державних свят  та інших  заходів, пов’язаних  із участю  великої кількості громадян.

         Протягом 2014 року управлінням з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради постійно вносились зміни та уточнення в Мобілізаційний план міста, Мобілізаційний паспорт міста Калуша та План запровадження нормованого забезпечення населення міста продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період, виконувались вимоги Плану мобілізаційної підготовки на 2014 рік.

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 22.09.2010 року  №637 «Про довгострокову програму мобілізаційної підготовки Івано-Франківської області на 2011-2016 роки» та з метою покращення стану мобілізаційної підготовки міста, підтримання системи управління у готовності до роботи в умовах особливого  періоду,  створення, утримання та  удосконалення  міського  запасного  пункту управління та пункту евакуації міської ради, забезпечення необхідних  умов для роботи спеціалістів  з мобілізаційними документами, обладнання приміщення для роботи з мобілізаційними документами і документами з обмеженим доступом необхідними технічними засобами та системою захисту комп'ютерної техніки, недопущення витоків конфіденційної інформації, що є власністю держави, управлінням з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради було розроблено  «Довгострокову програму мобілізаційної  підготовки міста Калуша на 2011-2016 роки».

Всього на виконання даної програми передбачається коштів у сумі 651,1 тис. грн., з них: з міського бюджету – 51,1 тис. грн.; за кошти КП «Водотеплосервіс» - 600 тис. грн.

         З метою забезпечення роботи міської евакуаційної комісії, організації та своєчасного проведення евакуації населення у випадку загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.01.2014 р. № 31 «Про склад обласної комісії з питань евакуаціх» та у зв’язку з кадровими змінами виконавчого комітету міської ради рішенням виконкому Калуської міської ради від 15.05.2014р. № 70 «Про склад міської комісії з питань евакуації» затверджено новий склад міської евакуаційної комісії в кількості 20 чоловік.

     Протягом зазначеного періоду щоквартально проводилось коригування  Пояснюючої записки до плану евакуації та самого плану евакуації населення міста на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а саме:

  • уточнювався Календарний план основних заходів евакуаційної комісії міста у повсякденній діяльності, при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при проведенні евакуаційних заходів;

- уточнювалась кількість населення по категоріях (працюючі, діти,
пенсіонери, непрацююче населення тощо);

       - уточнювались розрахунки сил та засобів служби охорони громадського порядку міста для забезпечення охорони важливих об'єктів та регулювання руху по заздалегідь визначених маршрутах автомобільних та піших колон;

  • всіх членів евакуаційної комісії  внесено в список  оповіщення через систему програмно-апаратний комплекс «АТРІС», встановлений  в оперативній частині управління з питань НС міської ради; 
  • уточнено і нанесено на карту зони затоплення житлових масивів "Хотінь", Загір'я" та "Підгірки", пункти збору населення для посадки їх на автотранспорт і евакуації у безпечні райони в межах міста, а також сектори зон можливого хімічного забруднення території міста.

Члени  комісії з питань евакуації постійно приймають участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях цивільного захисту міста та територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області на теми:

- «Дії органів управління та сил цивільного захисту міста при ліквідації надзвичайних ситуацій, арвязаних із закладанням вибухового пристрою на ХНО ТОВ «Топ-Трейд», відпрацювання плану заходів  щодо приведення міської системи цивільного захисту з мирного на особливий період» (01.03.2014 р.);

         - «Дії служб  цивільного захисту міста у  випадку вибуху газу в  котельні залізничної станції «Калуш» та відпрацювання плану заходів» (13.10.2014р.).

Протягом року комісією проведено 4 засідання, на яких розглянуто  5 питань.

З усіх розглянутих на засіданнях комісії питань винесено відповідні рішення, визначено відповідальних за їх виконання та терміни виконання.

         Розпорядженням міського голови від 12.03.2014  року №49-р  затверджено план основних заходів міської підсистеми єдиної державної системи цивільного  захисту  на 2014 рік,  організаційно-методичні вказівки щодо планування та реалізації завдань з підготовки міської підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту  у 2014 році та  організаційно-методичні вказівки  щодо навчання з цивільного захисту осіб керівного складу, фахівців  формувань цивільного захисту, працівників підприємств, установ та організацій, населення міста у 2014 році.

         Підготовлено розпорядження міського голови «Про організацію  слухачів у навчально-методичному центрі області та на Калуських міських курсах». Підготовка фахівців  на міських  і  обласних  курсах ЦО проводилася згідно графіка (виконання 113% від  плану).

         На засіданні  комісії  з питань ТЕБ та НС  затверджено  план першочергових невідкладних запобіжних заходів на ОГД міста.

         Розроблено  план-графік  проведення на об’єктах  господарювання  міста спеціальних  навчань, тренувань, які виконано  згідно  встановлених термінів та плану –графіку на початку року (30 навчань  на різну тематику).

25 березня поточного року підведено підсумки роботи  міської підсистеми  єдиної  державної системи  цивільного захисту  за 2013 рік та  визначено  завдання  на 2014 рік за участю керівників  підприємств, установ, організацій на засіданні  комісії  з питань ТЕБ та НС.

         25 квітня поточного року  управлінням  з питань надзвичайних ситуацій міської ради спільно з управлінням  освіти міської  ради, представниками  загальноосвітніх  шкіл  міста, на базі Калуського  МРВ УДСНС проведено День цивільного захисту.

         Періодично здійснювався контроль та проводилась інвентаризація  стану захисних споруд цивільного захисту.

У березні поточного року на ТОВ «Топ-Трейд» проведено командно-штабне навчання з питань цивільного захисту та відпрацювання  плану заходів із залученням  служб цивільного захисту з метою їх  готовності до дій за призначенням;

         На комісії ТЕБ та НС розглядалось питання паспортизації та затвердження  переліку потенційно-небезпечних  об’єктів  міста  на 2015 рік.

         Протягом поточного року прийнято  участь  у засіданнях міської комісії з питань ТЕБ та НС, де було розглянуто 12 планових, 9 позапланових питань різного  характеру;

         Здійснювалось  коригування  паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

         У складі комісії проводилось обстеження  протипожежних  водойм міста.

         13 жовтня 2014 року на території  залізничної  станції «Калуш»  було  проведено  командно-штабне навчання міської підсистеми  єдиної державної системи  ЦЗ на  тему:  «Дії  служб  цивільного захисту міста  у випадку  вибуху газу в котельні залізничної станції «Калуш».

         У  засобах масової інформації періодично розміщувалися статті на різну тематику.

         Проводився збір інформації, узагальнення та створення Екологічного  паспорта міста Калуша.

         Підготовлено проект Програми з охорони навколишнього  природного  середовища  Івано-Франківської області до 2020 року.

         Проводився контроль за виконанням  природоохоронних заходів, передбачених  у Програмі з охорони НПС та екологічної  безпеки  в місті Калуші у 2012-2015 роках.

         Здійснювалась робота по проведенню операції «Першоцвіт -2014» з метою  посилення контролю за охороною  першоцвітів, занесених  до  Червоної  книги України, на території  міста Калуша та ДП «Калуський лісгосп», недопущення знищення та реалізації їх на ринках міста та прилеглих територіях.

         Вживались заходи щодо посилення контролю за недопущенням поширення та боротьби  з небезпечною  рослиною борщівник Сосновського на території міста Калуша.

         На  виконання розпорядження міського голови  від 05.11.2013 року                 № 245-р «Про створення комісії для визначення джерел забруднення річки  Сівка в межах міста Калуша», проводились засідання комісії.

         Вживались заходи щодо підготовки та проведення в області  двомісячника з хорони рибних ресурсів під час весняного нересту на виконання розпорядження   Івано-Франківської ОДА від 21.03.2014 року №134.

         На виконання  розпорядження Івано-Франківської  ОДА від 10.10.2014 року №617 «Про проведення в області двомісячника  нерестуючої форелі», було  вжито заходи з метою  посилення, охорони, створення сприятливих умов  для міграції та осіннього  нересту струмкової  форелі.

         Розроблено  розділ «Охорона навколишнього  природного середовища та техногенна безпека» до  Програми соціально-економічного та культурного розвитку  міста Калуша на  2015 рік.

         Проводився контроль за ситуацією на полігоні токсичних відходів ГХБ ТзОВ «Оріана-Галев»   та на Домбровському кар’єрі.

         Підготовлено проект рішення Місцевого плану дій з охорони навколишнього  природного середовища на 2015-2018 роки згідно пункту 261  Національного  плану дій з охорони навколишнього  природного середовища на 2011-2015 роки.

         Направлено звернення у вищестоящі органи  влади щодо сприяння у розв’язанні екологічних проблем міста.

        

Начальник управління                                                                  Ігор Головатчук

 

Вид діяльності: 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки.

 


 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko