Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Проекти документів / Засідання виконавчого комітету


Про розгляд скарги ФОП Федоляка Романа Тарасовича  від 10.10.2018 року№б/н  на постанову адміністративної  комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради  від 01 жовтня 2018 року №46.

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від__________№___м. Калуш

Про розгляд скарги ФОП Федоляка Романа Тарасовича

від 10.10.2018 року№б/н  на постанову адміністративної

комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради

від 01 жовтня 2018 року №46.

 

 

На адресу виконавчого комітету Калуської міської ради надійшла скарга ФОП Федоляка Романа Тарасовича (вх.№4100/02-33/20 від 10.10.2018 року) на постанову у справі про адміністративне правопорушення з проханням скасувати постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради від 01.10.2018 №46 тазакрити справу про адміністративне правопорушення.

Відповідно до ст. 287 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до ст. 288 КУпАП постанову адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено у виконавчий комітет (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчі органи, що виконують їх повноваження) відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 289 КУпАП скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та/або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) - протягом десяти днів з дня набрання постановою законної сили. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Стаття 292 КУпАП визначає, що скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

З матеріалів адміністративної справи стосовно ФОП Федоляка Р.Т. вбачається наступне.

27.09.2018року на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради надійшли матеріали відносно ФОП Федоляка Романа Тарасовича.

В матеріалах справи міститься: протокол про адміністративне правопорушення від 24 вересня 2018 № б/н; копія службової записка від 10 вересня 2018; лист від 17.09.2018 №448; копія договору оренди нежитлового приміщення від 25 січня 2017; матеріали фотофіксації від 07.09.2018, 17.09.2018; супровідний лист від 26.09.2018 №462 ( вх.№3928/02-33/23 від 10.09.2018).

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення №б/н від 24.09.2018 в орендованому нежитловому приміщенні на пл.Героїв,24, яке знаходиться на першому поверсі житлового будинку, здійснюється прийом склопосуду, що є порушенням п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків та підпадає під ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст. 150 КУпАП.

На засіданні адміністративної комісії 01.10.2018 ФОП Федоляк Роман Тарасович був присутній та дав пояснення, що за адресою пл.Героїв,24 знаходиться пункт прийому макулатури, склотару за даною адресою не приймають. На запитання про те, що є матеріали фотофіксації, де зафіксовано громадян, які стоять з склотарою відповів, що це мабуть громадяни здають макулатуру і мають при собі склотару, яку очевидно, будуть здавати в іншому місці. Жодних доказів не додавав, клопотань не заявляв.

Беручи до уваги матеріали адміністративної справи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 №б/н, листи, матеріали фотофіксації, фактичні обставини справи, приписи законодавства, а також той факт, що Федоляк Р.Т. не надав  будь-яких письмових  чи належних доказів, які б спростовували факт скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ст.150 КУпАП адміністративна комісія прийняла рішення про притягнення до адміністративної відповідальності ФОП Федоляка Р.Т. та накладення на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначене підтверджується витягом з протоколу  засідання адміністративної комісії від 01.10.2018 відповідно до якого голова комісії ознайомила присутніх з матеріалами справи про притягнення до адміністративної відповідальності ФОП Федоляка Романа Тарасовича за порушення ст. 150 КУпАП. Федоляку Р.Т. оголошено склад адміністративної комісії та роз’яснено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 268 КУпАП. Після пояснень ФОП Федоляка Р.Т. члени  комісії задавали питання з приводу того, що його пояснення суперечать матеріалам справи, зокрема матеріалам фотофіксації, та все ж ФОП Федоляка Р.Т. наполягав на своїх твердженнях. Інших пояснень по суті справи, клопотань чи пропозицій  ФОП Федоляк Р.Т. не заявляв.

 На засіданні адміністративної комісії виступив  Соколовський Ю.В., який зазначив, що з приводу прийому склопосуду за адресою: пл.Героїв,24 були неодноразові звернення жителів даного будинку з скаргами на неправомірні дії з приводу прийому склотари у житловому будинку, на шум  від завантаження склотари на машину, антисанітарію та сміття  від розбитих пляшок, тощо. Надав для огляду членам комісії  колективну скаргу від 28.04.2017, скаргу гр. Глухої О.В.  від 03.09.2018 та  усну заяву з прийому  у міського голови, тощо. 

Після обговорення голова адміністративної комісії винесла на голосування питання про накладення на ФОП Федоляка Романа Тарасовича адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, члени комісії підтримали дане рішення одноголосно.

Рішення адміністративної комісії ФОП Федоляку Р.Т. оголошено негайно після прийняття, роз’яснено процедуру оскарження постанови, терміни та реквізити сплати штрафу, а також роз’яснено, що текст постанови протягом трьох днів може бути отриманий особисто в кабінеті №3 у приміщені виконавчого комітету Калуської міської ради або буде надісланий поштовими засобами зв’язку.

10.10.2018 ПП Федоляк Р.Т. вирішив скористатися своїм правом на оскарження постанови та подав скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення до виконавчого комітету Калуської міської ради, в якій просить постанову адміністративної комісії скасувати, а справу закрити, водночас просить викликати на засідання виконавчого комітету свідка, який безпосередньо здійснює прийом макулатури Кваху Юрія Васильовича.

За результатами повного всебічного та об’єктивного розгляду скарги по суті встановлено наступне.

Відповідно до ст.218 КУпАП розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.150 КУпАП підвідомчі адміністративній комісії при виконавчих органах міських рад.

Відповідно до ст.256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Відповідно до ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 №б/н складеного юристом КП «ЖЕО №1» Стасюк Н.П. на підставі рішення виконавчого комітету від 29.06.2016 №147,  в орендованому ФОП Федоляком Р.Т. нежитловому приміщені на пл.Героїв,24, яке знаходиться на першому поверсі житлового будинку здійснюється прийом склопосуду, що порушує п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків та підпадає під ознаки правопорушень передбачених ст.150 КупАП.

 У протоколі про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 №б/н містяться пояснення записані зі слів ФОП Федоляка Р.Т. про те, що склопосуд не приймає, а приймає папір та пластик, а також відмітка уповноваженої особи про те, що ФОП Федоляк Р.Т. від підпису у протоколі відмовився.

У протоколі зазначається, що до протоколу додано фотоматеріали перевірки, копії відповіді  КП «ЖЕО №1» начальнику УЖКГ, копія службової записки, копія договору оренди приміщення, матеріали фотофіксації.

Протокол про адміністративне правопорушення складений 24.09.2018 та відповідно до супровідного листа від 26.09.2018 №462 направлений на розгляд на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Калуської міської ради (вх.№ 3928/02-33/23 від 27.09.2018). Засідання адміністративної комісії відбулося 01.10.2018.

Як вбачається з витягу з протоколу  засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради від 01.10.2018 ФОП Федоляк Роман Тарасович на засіданні комісії був присутній та дав пояснення, що за адресою: пл.Героїв,24 знаходиться пункт прийому макулатури, склотару за даною  адресою не приймають. На запитання про те, що є матеріали фотофіксації де зафіксовано громадян, які стоять з склотарою відповів, що це мабуть громадяни здають макулатуру і мають при собі склотару, яку очевидно, будуть здавати в іншому місці. Жодних доказів не додавав, клопотань зокрема про залучення свідків не подавав, документів, в тому числі які б підтверджували  факт працевлаштування гр. Квахи Ю.В. не надав.

Як вбачається з витягу з протоколу засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради від 01.10.2018 начальник управління економічного розвитку міста Калуської міської ради, член адміністративної комісії Соколовський Ю.В. зазначив, що з приводу прийому склопосуду за адресою пл.Героїв,24 були неодноразові звернення жителів даного будинку з скаргами на неправомірні дії з приводу прийому склотари у житловому будинку, на шум  від завантаження склотари на машину, антисанітарію та сміття  від розбитих пляшок та надав для огляду членам комісії колективну скаргу від 28.04.2017, акт виїзду працівників управління економічного розвитку міста від 22.05.2017 де зафіксовано факт прийому склотари підприємцем Федоляком Р.Т., лист першого заступника міського голови Галини Романко (вих. №974/02-43/23) підприємцю Федоляку Р.Т з вимогою припинити приймання склотари у житловому будинку №24 на пл. Героїв.24, та лист заступника міського голови Руслани Вайди( вих.№ Г-1038 від 22.05.2017) з аналогічною вимогою, заяву гр. Глухої О.В. від 03.07.2018, усну заяву гр. Глухої О.В. з прийму  у міського голови  від 03.09.2018.

Відповідно до підпункту б) пункту 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 затверджених Наказом Держбуду України від 18 травня 2005 р №80 у житлових будинках не допускається розміщення пунктів приймання склотари, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 м2.

Відповідно до п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків власник та наймач (орендар) квартири зобов'язаний: дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання; не допускати  виконання  робіт  та інших дій, що порушують умови проживання громадян; не захаращувати сходові клітки підвали та інші допоміжні приміщення будинку, підтримувати чистоту і порядок в ньому, тощо.

Відповідно до ст. 150 КУпАП порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як вбачається з постанови адміністративної комісії від 01.10.2018 № 46 беручи до уваги матеріали адміністративної справи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення від 24.09.2018 №б/н, листи, матеріали фотофіксації, фактичні обставини справи, приписи законодавства, а також той факт, що Федоляк Р.Т. не надав будь-яких письмових чи належних доказів, які б спростовували факт скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ст.150 КУпАП адміністративна комісія прийняла рішення про притягнення до адміністративної відповідальності ФОП Федоляка Р.Т. та накладення на нього стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 293 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

При перевірці фактів та всіх доказів у справі встановлено відсутність правових підстав щодо задоволення скарги ФОП Федоляка Р.Т.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 150, 218, 256, 268, 287, п.1 ч.1 ст.288, ст. ст. 289,292,293 Кодексу України про адміністративні правопорушення,п.п.4 п. «б» ст.38, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59, ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями виконавчого комітету Калуської міської ради від 21.04.2015 № 91, від 29.06.2016 №147, виконавчий комітет Калуської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. В задоволені скарги ФОП Федоляка Р.Т. відмовити в повному обсязі.
  2. Постанову адміністративної комісії при виконавчому комітеті Калуської міської ради від 01.10.2018 №46  - залишити без змін.
  3. Про прийняте рішення повідомити ФОП  Федоляка Р.Т.  
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Мар’яну-Божену Постоловську.

 

 

Міський голова                                                                       Ігор Матвійчук

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko