Версія для слабозорих

Проекти документів / Міської ради


Про внесення змін до бюджету міста Калуша на 2018 рік

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від   __________    №  ______           м.Калуш

(_________  сесія  сьомого   демократичного  скликання)     

 

Про внесення змін до бюджету

міста Калуша на 2018 рік

 

 

        Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 1258  «Про бюджет міста Калуша на 2018 рік  та  клопотання головних розпорядників коштів, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в доходи міського бюджету:

1.1. Загального фонду:

Збільшити обсяг доходівна 4814 722 гривні, у тому числі:

- по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму 1 753 222 гривні;

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб » на суму 546 100

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб » на суму 925 200 гривень;

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 912 100 гривень;

- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на суму 663 100 гривень.

1.2. Спеціального фонду:

Збільшити обсяг доходів на 468 000 гривень, у тому числі:

- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення » на суму 468 000 гривень.

Замінити код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на код 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів» в сумі  2 800 000 гривень.

2. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини, зокрема:

2.1. Виконавчому комітету Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 1 088 850 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 18 000 гривень(придбання комп’ютерної техніки).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 18 000 гривень.

- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 70 850 гривень(нагородження з нагоди свята обдарованої молоді);

- за КТПКВКМБ 2100 «Стоматологічна допомога населенню» збільшити призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 1 000 000 гривень (оплата праці та нарахування на заробітну плату).

Зменшити бюджетні призначення на суму 157 400 гривень:

- за КТПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» (Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки) по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 157 400 гривень (капітальні ремонти).

При цьому зменшити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 157 400 гривень.

Здійснити перерозподіл:

- за КТПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» (Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018 р.) зменшити призначенняпо загальному фонду (видатки споживання) на суму 8 800 гривень відповідно збільшившипо спеціальному фонду (бюджету розвитку) (кошти депутатського фонду).

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 8 800 гривень.

2.2. Управлінню освіти Калуської міської ради збільшити бюджетні призначення на суму 15 700 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 1020 «Надання дошкільної освіти» на суму 15 700 гривень (оплата послуг(крім комунальних));

Зменшити бюджетні призначення на суму 54 400 гривень:

- за КТПКВКМБ 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»(Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2018 рік) по загальному фонду (видатки споживання) на суму 54 400 гривень (інші виплати населенню).

2.3. Управлінню культури, національностей та релігій Калуської міської ради зменшити бюджетні призначення, а саме:

- за КТПКВКМБ 4082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» ( Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2018 рік") на суму 16 300 гривень (інші виплати населенню).

Здійснити перерозподіл:

Зменшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 4082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» ( Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2018 рік") на суму 20 000 гривень.

Збільшити бюджетні призначення за КТПКВКМБ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 20 000 гривень.

2.4. Управлінню житлово-комунального господарства збільшити бюджетні призначення на суму 4 323 164 гривень, а саме :

- за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» (Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства міста Калуша на 2018 рік)на суму 2 000 000 гривень(поточний ремонт доріг та міжквартальних проїздів) та( одержувач коштів  КП «Калушавтодор» для ремонту спецавтомобіля).

- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 1 423 164 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .

- за КТПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 172 000 гривень.

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 1 855 164 гривень.

- за КТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 70 000 гривень(заходи з озеленення міста Калуша,одержувач коштів  КП «Калушавтодор»).

- за КТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» (Програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року) по спеціальному фонду на суму 398 000 гривень (для виконання робіт з гідродинамічного прочищення каналізаційних мереж по одержувачах коштів КП «Водотеплосервіс» - 199000 грн., та КП «Калушавтодор» - 199000 грн.).

2.5.Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури міста збільшити бюджетні призначення на суму18 108 гривень, а саме:

- за КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 18 108  гривень

- за КТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму 15 000 гривень згідно пооб’єктного розподілу (додаток 2) .

При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 33 108 гривень.

2.6. Управлінню з питань надзвичайних за КТПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха» (Комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту населення та території м.Калуша від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на 2014-2018 роки) збільшити бюджетні призначення по загальному фонду (видатки споживання) на суму 50 000 гривень.

3. Розмістити тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитні рахунки в ПАТ АБ «Укргазбанк»в сумі 32 000 000 гривень , який визначений переможцем конкурсу згідно з рішенням конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахункахвід 18.05.2018 року.

4. Затвердити фінансування міського бюджету на 2018 рік згідно здодатком 1.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Л. Поташник) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету.

6. Головним розпорядникам коштів внести відповідні уточнення та затвердити паспорти бюджетних програм згідно термінів встановлених законодавством.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків і постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики (Ю. Тимків).

 

Міський голова                             Ігор Матвійчук

 

Додаток 1

Додаток 2

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko