Версія для слабозорих

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ЗА  СІЧЕНЬ–ЛЮТИЙ  2018 РОКУ

2018.04.06

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1377,1 тис. осіб, з них 606 тис. проживали    у міських поселеннях, 771,1 тис. –  у сільській місцевості.

Упродовж січня 2018р. кількість жителів зменшилась на 346 осіб за рахунок природного скорочення на 426 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 80 осіб.

Кількість живонароджених становила 1227 осіб, померлих – 1653 особи проти 1130 та 1947 осіб відповідно у січні 2017р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у лютому 2018р. становила 193,2 тис. осіб, що на 1,4 тис. осіб  або на 0,8%  більше порівняно з січнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 9,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки становили 58,1% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. становив 1,1% населення працездатного віку; у міських поселеннях та у сільській місцевості цей показник склав 1% та 1,1% відповідно. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у лютому 2018 р., склала 8,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  2196,5 грн, або 59% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати          (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 17,7%  і на кінець місяця становила 1672 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилось із 7 осіб на кінець січня 2018р. до 6 осіб на кінець лютого 2018р.

Доходи  населення

У січні–лютому 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6696 грн, що на 27,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, транспорт, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували  58,5%  середнього  показника  по  області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом  попереднього  року  становив  112,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 березня 2018р. склала 22,6 млн.грн або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р. Упродовж лютого 2018р. заборгованість збільшилась на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Борг із виплати заробітної плати  за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 1,7 млн.грн і склав  226,3 тис.грн. 

На підприємства-банкрути припадає 67,1% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 32,9%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (93,8%).

Соціальний   захист

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 15,6 тис. домогосподарств,  з  них  у  міських  поселеннях – 6,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,7 тис. Сума призначених субсидій у січні–лютому склала 19,2 млн.грн,  у тому числі  в міських поселеннях – 8,2 млн.грн, у сільській місцевості – 11 млн.грн. 

Крім того, у січні–лютому 2018р. 2,4 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, з них 96% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–лютому 2018р. становила 6,9 млн.грн, з якої 95,6% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у лютому 2018р. становив 1190,1 грн (у січні 2018р. – 1264,7 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива – 3051,7 грн (у січні 2018р. – 2606,8 грн).

 Роздрібна  торгівля

Оборот  роздрібної  торгівлі, який  включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 3033,9 млн.грн, що у порівнянних цінах  на 5,6%  більше від  обсягу  січня–лютого 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018р. порівняно із січнем 2018р. зменшився на 3,2%, а з лютим 2017р. – збільшився на 3,3%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,  за січень–лютий  2018р. склав 1832,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Сільське  господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 100,2%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 104,7%, у господарствах населення  – 97,5%.

За січень–лютий 2018р. реалізовано на забій 18,9 тис.т сільськогосподарських  тварин  (у живій масі), що на 7,4% більше порівняно з січнем–лютим  2017р.,  вироблено  39,4  тис.т  молока  (на 4,6% менше)  та  44  млн.шт   яєць  (на 3% більше).

За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 149,2 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 91,8 тис.  (на 3,5% менше); свиней – 307,1 тис. (на 4,9% менше), овець та  кіз – 29,1 тис.  (на 0,7% менше),  птиці  свійської – 4545,7 тис.  голів  (на 21% більше).

Обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий  п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. зріс на 19,1%, у т.ч продукції  тваринництва – на 42,6%,  рослинництва –  знизився  на  9,2%,

На 1 березня 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 240,6 тис.т  зерна,  що у 1,8 раза більше, ніж на 1 березня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 28,4 тис.т, що на 10,7% менше, ніж на 1.03.2017р.

Промисловість

За підсумками січня–лютого 2018р. індекс промислової продукції склав 118%, у лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2017р. – відповідно 100,2% та 120,9%.

Приріст продукції у січні–лютому 2018р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 18,3%, переробній промисловості – на 46,5%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 99,3%.

Збільшення обсягів випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 14 разів), добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (у 1,7 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6 раза), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 26,9%), розподіленні електроенергії (на 26%), у добуванні сирої нафти та природного газу (на 17%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в машинобудуванні на 1,4%, виробництві електроенергії – на 4,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,4%.

Підприємствами області у січні–лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,3 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–лютому 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 157,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–лютому 2018р.  порівняно  з  січнем–лютим  2017р. становив  95,5%.

Зведення будівель зменшилося на 13,3%, у т.ч. нежитлових – на 26,6%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 7,1%. Інженерних  споруд  зведено на 15% більше, ніж у січні–лютому 2017р.

Транспорт

У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  1,5 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж у січні–лютому 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 599,1 тис.т вантажів, що  склало  68,3%  обсягу січня–лютого 2017р., вантажооборот  становив     130,6 млн.ткм або 76% обсягу січня–лютого 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось майже         13,6 млн. пасажирів, що на 29,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі               209,6 млн.пас.км  або  на  24,4%  більше, ніж у відповідному  періоді  попереднього  року.

Зовнішньоекономічна  діяльність

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2018р. становили  75 млн.дол. США, імпорту – 67,9 млн.дол. США. Проти січня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 30,7%, імпорту –   у 2,8 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 7,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття  експортом  імпорту – 1,10.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 49,2 млн.дол. США або 65,5% від загальнообласного обсягу.

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  лютому 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  становив  100,9%,  з  початку  року  –  102,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та тимчасово окупованих  територій  у  Донецькій  та Луганській  областях),  в  області  –  100,9%  та  102,7%  відповідно.

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko