Версія для слабозорих

ДК «Орісіл»  Діоксид кремнію-кремнезем

2018.05.05

 

1.Назва товару (послуги)

 

 

  Діоксид кремнію-кремнезем (Орісіл)

2.Галузь промисловості, до

   якої належить товар

  Хімічна

3.Опис товару (послуги) з    

   технічними характеристиками (до

   1000 знаків)

Орісіл - пухкий голубувато-білий порошок, легко пилить, без смаку і запаху.

Хімічно стійкий, легко поглинає вологу, модифікований Орісіл має водовідштовхуючі властивості.

Використовується в різних галузях промисловості і застосовується як:

наповнювач при виробництві силіконового каучуку, гуми, штучної шкіри, полімерних композицій;

згущувач для рідин (фарби, консистентні мастила, клеї, герметики);

носій активних речовин (медицина, парфумерія, каталізатори);

антизлежувач сипких матеріалів (харчові концентрати, солі);

матувальна добавка при виготовленні лаків, фарб, штучної шкіри;

приготування бурових розчинів, укріплення будівельних розчинів, бетону тощо.

Модифікований Орісіл застосовується як:

згущувач, тиксотропна добавка (лаки, фарби, клеї, герметики);

         наповнювач при виробництві скловолокна,

        силікону;

        антизлежуюча добавка до гігроскопічних сипких

       порошків, в т.ч. порошкових вогнегасників тощо.

4. Чи експортується товар (послуга) на зовнішні ринки?

Так

5. Фотографія товару (розмір: 800х600рх)

 

6. Назва підприємства

ТзОВ "ЗАВОД ДК ОРІСІЛ"

7. Адреса

77300 м.Калущ, вулиця Заводська, буд.12

8. Телефон (034 )

(03472)78955

9. Факс

(03472)73231

10. e-mail

irena@orisil.if.ua

11. веб-сторінка

*

12. Контактна особа (ГПБ, тел./факс, e-mail)

Бохінська Ірена Євгеніївна,

 bohinskairena@ukr.net

 

 

1. Name of the goods (service)

 Silicon dioxide silicon (orisil)

2. Branch of industry to which goods (service) belongs

 Chemical

3. Description of the goods (services) with incl. technical characteristics (up till 1000 letters)

 Orisil is a loose, pale-white powder, easily peeling, without taste and smell.
Chemically resistant, moisture absorbing easily, modified Orisil has water repellent properties.
Used in various industries and used as:
filler for the production of silicone rubber, rubber,
artificial leather, polymeric compositions;
thickener for liquids (paints, greases, adhesives, sealants);
carrier of active substances (medicine, perfumery, catalysts);
anti-freezer of bulk materials (food concentrates, salts);
matting additive in the manufacture of varnishes, paints, artificial leather;
preparation of drilling fluids, reinforcement of building solutions, concrete, etc.
Modified Orisil is used as:
thickener, thixotropic additive (varnishes, paints, adhesives, sealants);
filler in the production of fiberglass,  silicone;
anti-scaling additive to hygroscopic friable   powders, including powder extinguishers and the like.

4. Is exported goods (service) to foreign markets?

 So

 

5. Photo of the goods (size: 800x600px)

 

6. Name of the company

 LLC "PLANT DK ORISIL"

7. address

 77300 Kalush, Zavodskaya street, December 12

8. Phone (034________)

(03472)78955

9. fax

(03472)73231

10.  e-mail

irena@orisil.if.ua

11. web page

 

12. Contact person (name. tel./fax. e-mail )

 Bohinskaya Irena Yevgenievna,
 bohinskairena@ukr.net

 

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko