Версія для слабозорих

РІШЕННЯ  Про  бюджет  міста Калуша  на 2015 рік

2015.01.29

      РІШЕННЯ

від  05.01.2015     № 2833                                                                                  м.Калуш        

Про  бюджет  міста Калуша

на 2015 рік

 

(п’ятдесят  третя сесія  шостого 

демократичного  скликання)

Міська  рада

ВИРІШИЛА:

 

1.       Визначити на 2015 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 322 872,9 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету  312 108,5 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 10 764,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5 000,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 322 872,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 300 097,0 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 22 775,9 тис. гривень згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 40,0 тис. грн., у тому числі до спеціального фонду бюджету – 40,0 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 40,0 тис. грн., у тому числі із спеціального фонду  - 40,0 тис. грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12 011,5 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду міського бюджету 12 011,5 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік у сумі 322 569,3 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду 299 793,4 тис. гривень та спеціальному фонду 22 775,9 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського  бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.  

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2015 рік:

- Субвенції з державного бюджету в сумі  178 986,5 тис. гривень:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 51 718,6 тис. гривень;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 43 691,0 тис. гривень;

на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу  – 67 305,8 тис. гривень;

на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 12 502,6 тис. гривень;

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинка сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 1 027,4 тис. гривень;

на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 741,1 тис. гривень.

- Субвенції з обласного бюджету в сумі  117,0 тис. гривень:

на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 29,9 тис. гривень;

на пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18,1 тис. гривень;

на додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА – 69,0 тис. гривень.

5. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2015 рік в сумі 700,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.

7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 37 218,2      тис. гривень (додаток 6).

8. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл  фінансовому управлінню міської ради( Л.Поташник) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів (Л.Прокопець) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетним установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рікhttp://kalushcity.if.ua/files/doc/_2.xls належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

11. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян.

13. Фінансовому управлінню міської ради у двомісячний термін після затвердження міського бюджету на 2015 рік подати на затвердження міської ради пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку міського бюджету за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів (Л.Прокопець), з питань житлово-комунального господарства, промисловості і підприємництва, власності та екології (І. Яковина), з питань будівництва та землеустрою (В. Кузик). 

 14. Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати дозвіл  фінансовому управлінню міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів (Л.Прокопець) протягом 2015 року у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

16. Надати право фінансовому управлінню міської ради (Л.Поташник) за погодженням з  постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів (Л.Прокопець) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської ради.

    17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

    18. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови І.Матвійчука  і  постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів (Л.Прокопець).

 

Секретар міської ради                                         Олександр Челядин

 

Додатки:

Доходи бюджету м.Калуш  на 2015 рік

Видатки міського бюджету на 2015 рік

Розподіл видатків міського бюджету на 2015 рік

Повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з міського бюджету в 2015 році

Фінансування міського  бюджету на 2015 рік 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2015 році

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Розробка та підтримка сайтів Дизайн-студія Ідея