Версія для слабозорих

Положення про управління соціального захисту населення Калуської міської ради,  затверджене рішенням Калуської міської ради  від 31.01.2015 № 2881.

1. Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом міської ради.

Управління утворюється міською радою, входить до її складу і в межах міста Калуша забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Управління є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету і міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міського голови м.Калуша, рішеннями Калуської міської ради та її виконавчого комітету, наказами департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також положенням про управління.

Повне найменування: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

2. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики  в м. Калуші у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

2) забезпечення реалізації в межах компетенції державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівності прав чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми;

3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання компенсацій та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4) організацію в межах компетенції соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення;

6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

3. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та в межах компетенції здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах міста та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;

6) вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо розвитку міста;

9) розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

10) бере участь у розробленні проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів міського голови;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та міської рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

25) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

26) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

27) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

забезпечує  в межах компетенції соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо проведення атестації робочих місць;

бере участь у розробленні (розробляє) територіальної програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

28) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню компенсацій та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

 бере участь у роботі дорадчих органів (комісій), утворених міською радою та виконавчим комітетом з питань соціального захисту;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені компенсації і житлові субсидії населенню;

визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, компенсації, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг і забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

29) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

30) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

організовує роботу з визначення потреби міста у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, територіального центру соціального обслуговування м. Калуша, комунального закладу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Добродія Калуська»;

подає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб соціального спрямування;

подає пропозиції органу місцевого самоврядування під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

забезпечує у межах своїх повноважень доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції сприяє в наданні благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє соціальному захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

31) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів міста і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів.

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

подає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

32) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ). інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

33) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

34) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

35) виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів щодо виконання програм соціального спрямування;

36)    здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради, виконавчого комітету у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

7. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

2) подає на затвердження міській раді положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради, виконавчого комітету;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед виконавчим комітетом міської ради про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу виконавчого комітету міської ради;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету та міської ради питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, виконавчого комітету, з департаментом соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради, виконавчого комітету;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування управління;

16) подає міському голові пропозиції щодо:

- присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування управління;

- заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування управління;

- вирішення кадрових питань щодо посадових осіб місцевого самоврядування управління;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

18) готує подання кандидатури для призначення на посаду керівника територіального центру соціального обслуговування м. Калуша;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) займається розробленням проектів нормативно-правових актів;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані виконавчим комітетом міської ради.

9. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління відповідно до чинного законодавства України.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає міська рада у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис управління затверджує міський голова за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228.

12. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Перелік видів діяльності управління:

Види діяльності за КВЕД-2010  84.11 Державне управління загального характеру

Перелік послуг, що надаються громадянам, перелік та зразки документів, які необхідні для отримання послуг (додаються).

Відомості про систему обліку, види публічної інформації, яку зберігає її розпорядник.

Наказом по управлінню № 20 від 20.02.2015 затверджено облікову картку документів, що містять ознаки публічної інформації (додається). Обов’язки адміністратора системи обліку публічної інформації покладено на головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та автоматизованої обробки документів, Білецьку Ольгу Зіновіївну.

Додатком 2 до наказу начальника управління № 9 від 12.02.2015 року «Про організацію виконання в управлінні норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено перелік відомостей, що становлять службову інформацію. Вищезазначеним наказом відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в управлінні праці та соціального захисту населення Калуської міської ради визначено першого заступника начальника управління Прубняк Світлану Степанівну.

Згідно посадової інструкції, затвердженої наказом начальника управління від 20.02.2015 №21 обов’язки з ведення діловодства покладені на секретаря керівника Яніцьку Галину Михайлівну.

 

Начальник управління                                 Любов Федоришин

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko