Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади  генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»

2019.03.13

ПІДСТАВА: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», спільне розпорядження міського голови та голови Калуської районної ради «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КНП «Калуська ЦРЛ» № 69-р та № 28-р від 25.02.2019 р.

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області».

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 77300, вулиця Медична, 6 , м. Калуш, Івано-Франківська обл.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ: зазначені в Статуті підприємства, що подається нижче.

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ на 2019р.: 117 995 тис.грн.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області»

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється у строк не більше 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Калуської міської ради.

Кінцевий термін прийняття заяв 27.03.2019 до 17:15.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим комітетом Калуської міської ради за адресою: 77300, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Франка,1.

Довідки за телефоном (03472) 6-28-11 (відділ кадрової роботи) або за електронною адресою zagalkmvk@ukr.net .

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 що подаються на  участь у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент», «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА: визначаються на договірних засадах.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 77300, Івано-Франківська область, м.Калуш, вул. Франка,1..

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 28 березня 2019 року.

 

Голова конкурсної комісії                                    Галина Романко

 

ДОДАТКИ 1-4

СТАТУТ

Протокол  № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської та районної рад Івано-Франківської області» у складі

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko