Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Новини


Аналіз якості води питної центральних водопроводів та децентралізованого водопостачання в м.Калуші та Калуському районі за 2017рік.

2018.02.08

 Централізоване водопостачання в м.Калуші і Калуському районі на даний час здійснюється 4 водопроводами, в тому числі 2 комунальними (КП «Водотеплосервіс», КП «Екопобутсервіс» смт. Войнилів, 1 відомчим (ТОВ «Карпатнафтохім») та 1сільським (ТзОВ «Райсількомунгосп» с.Боднарів).

Протягом 2017 року з централізованих водопроводів району відібрано і досліджено:

І. За показниками епідемічної безпеки 260 проб питної води (231 за мікробіологічними і 29 за паразитологічними показниками). З них 189 – з комунальних водопроводів, 24 – з відомчих та 18 – з сільських, виявлено 15(6,49 % проти 5,26% в 2016 році)не відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

На комунальних водопроводах питома вага нестандартних проб складає -7,93%(проти 5.5%в 2016 році), на відомчомута сільському водопроводах позитивних знахідок не виявлено. Кількість нестандартних проб на комунальних водопроводах в 2017році збільшилась в 1.44рази.

Найвище мікробіологічне забруднення питної води зареєстровано на централізованому водопроводі КП «Екопобутсервіс» смт.Войнилів (35,7% проти 9,1%в 2016році). На КП «Водотеплосервіс» зменшилась кількість нестандартних проб до 1,31відсотка проти 6,0 в 2016році, на відомчому та на сільському водопроводах нестандартних проб не було.

ІІ. За санітарно-хімічними показниками досліджено  177 проб води (в т.ч. 20 на пестициди), з них 129 – з комунальних водопроводів, 29 – з відомчих та 19 - з сільських, виявлено 4(2.25% проти 0,1% у 2016році), що не відповідали діючим вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

З підвищеним вмістом заліза загального, загальної жорсткості подавалася вода в житлові будинки мешканців смт.Войнилів з водопроводу КП «Екопобутсервіс».

У 2017 року проведено 146 досліджень води децентралізованого водопостачання за санітарно-мікробіологічними показниками, згідно результатів досліджень не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 - 68 (46.57%);

за санітарно – гігієнічними показниками досліджено 1657, із них нестандартних -95(5.73%).

На вміст пестицидів(гексахлорбензолу) досліджено 151пробу води всі стандартні.

На виконання Постанови головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010р. №16 «Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей», в ході моніторингу питної води громадських та індивідуальних криниць на території району та міста, яку споживають діти до 3-х роківв 2017році проведено дослідження 794 проб води, перевищення вмісту нітратів не виявлено.

На моніторингу Калуської міськрайонної філії знаходиться 11 громадських криниць, які розташовані в 10 населених пунктах району. В 2017році відібрано та досліджено за санітарно – мікробіологічними показниками 18 проб води, за санітарно - хімічними – 17. За результатами досліджень в 7 криницях вода не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.-171-10.

За санітарно - мікробіологічними показниками нестандартних – 13(73,47% проти 45,5 %в 2016році) в селах Вістова, Новиця, Голинь, Верхня, Бабин-Зарічний, Підмихайля, смт.Войнилів;

за санітарно - хімічними 3(17,64% проти 33,33% в 2016році), зареєстровано підвищену загальну жорсткість вгромадських криницях сіл Новиця, Підмихайля та смт. Войнилів.

На виконання Указу Президента України від 10.02.2010р. №145

«Про оголошення території міста Калуша та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» проводиться моніторингове дослідження за станом навколишнього середовища,в зоні впливу полігону токсичних відходів.

В 2017 році за санітарно – хімічними показниками досліджено 496 взірців води криничної з контрольних точок міста та району (мешканців сіл Сівка-Калуська, Кропивник, Пійло, Мостище, Верхня та м.Калуш), 66 (13,31%) з яких не відповідають гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками в т.ч. з перевищенням вмісту хлоридів 49(9.88%).

В розрізі населених пунктів:

№ з/п

Назва

населеного пункту

Кількість

відібраних проб

Нестандартні

Відсоток

1

м.Калуш

136

25

18.4

2.

с.Сівка-Калуська

99

9

-

3.

с.Кропивник

99

-

-

4.

с.Пійло

20

8

40,0

5.

с. Мостище

66

-

-

6.

с.Верхня

76

24

31.6

 

Всього

496

66

13.3

Для визначення вмісту гексахлорбензолу в 2017році досліджено 151 проб питної води з індивідуальних криниць мешканців сіл Верхня та Мостище. У досліджених пробах гексахлорбензолу не виявлено.

За результатами моніторингових досліджень направлено інформаційні листи керівникам об’єктів з відповідними рекомендаціями, до відома голові Калуської РДА та міському голові, начальнику Держпродспоживслужби в Калуському районі, начальникам Калуського районного та міського відділів освіти, головам Войнилівської селищної ради, Голинської, Верхнянської, Підмихайлецької сільських рад та інші.

Проблеми безпеки питної води в Калуському районі не втрачає актуальності, і хоча в районі кишкові інфекції, що пов’язані із вживанням недоброякісної питної води, не реєструвались, причин для заспокоювання немає.

На виконання вимог ст..13,34-37,44 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст..18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», Державних санітарних правил ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної ,призначеної для споживання людиною» органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та населених пунктів питною водою, кількість і якість якої повинна відповідати  вимогам санітарних норм і державного стандарту.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko