Версія для слабозорих

Звернення до виконавчих органів міської ради

<<< Повернутись на попередню сторінку

Керуючий справами  виконавчого комітету міської ради ПОСТОЛОВСЬКА Мар’яна-Божена

Веде питання правової, аналітичної роботи; організаційної та кадрової роботи; матеріально-технічного забезпечення міської ради та виконавчого комітету, підготовки і проведення засідань виконавчого комітету, нарад, семінарів; сприяння у проведенні виборів і референдумів; контролю, перевірки й організації виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, органів державної влади вищого рівня; розгляду звернень та прийому громадян; комп’ютеризації; архівної справи; діловодства, методичної роботи; координує роботу відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. Спрямовує, координує та контролює роботу апарату виконавчого комітету міської ради; архівного відділу міської ради. Забезпечує взаємодію з виконавчим апаратом обласної ради, обласною державною адміністрацією; Калуською районною радою та районною державною адміністрацією, іншими органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами місцевих рад. Головує на засіданнях виконавчого комітету міської ради у разі відсутності міського голови.

Очолює: - комісію для здійснення процедури списання основних фондів, які знаходяться на балансі виконавчого комітету Калуської міської ради; - комісію з питань правової освіти населення; - міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення; - адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради; - інші робочі органи у сфері своїх повноважень.


Звернення #1: | 2018.06.01 | публічне

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», надайте інформацію стосовно штатної чисельності працівників загального відділу, перелік посад і освіту спеціалістів, які займають ці посади і оприлюдніть прямі посадові обов'язки начальника загального відділу.

Людмила Даниляк

Відповідь:

На ваше електронне звернення № 16281 від 01.06.2018 року повідомляємо таке. Чисельність загального відділу виконавчого комітету Калуської міської ради становить 8 штатних одиниць, з яких: 1 спеціаліст І категорії, 6 головних спеціалістів, 1 начальник відділу. Освіта працівників відділу: 1. Начальник відділу – повна вища, Міжнародний науково-технічний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «магістр права» , Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр державної служби. 2. Головний спеціаліст – повна вища, Приватний ВНЗ «Галицька академія», спеціальність «Економіка підприємства». 3. Головний спеціаліст – повна вища, Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Приладобудування». 4. Головний спеціаліст – повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», там же магістр державної служби. 5. Головний спеціаліст – повна вища, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістр державної служби. 6. Головний спеціаліст – повна вища, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, спеціальність «Правознавство», Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 7. Головний спеціаліст – базова вища, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Інформаційна безпека». 8. Спеціаліст І категорії - повна вища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність». Завдання та обов’язки начальника загального відділу згідно з посадовою інструкцією: 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу, складає плани роботи відділу, розробляє посадові інструкції працівників відділу. 2. Забезпечує організацію діловодства в загальному відділі виконавчого комітету міської ради відповідно до Регламенту виконавчого комітету Калуської міської ради, Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Калуської міської ради, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, державних стандартів з організаційно-розпорядчої документації та інших нормативних документів. 3. Надає методичну допомогу з організації діловодства та стану роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради. 4. Відповідає за попереднє опрацювання документів, адресованих міському голові. 5. Аналізує та узагальнює довідки, звіти, інформацію з питань діловодства, контролю за термінами виконання документів, роботи зі зверненнями громадян. 6. Узагальнює стан виконавської дисципліни у виконавчих органах та комунальних підприємствах міської ради при виконанні розпорядчих документів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень міського голови, про що інформує керуючого справами виконавчого комітету міської ради. 7. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, роботи зі зверненнями громадян, організації контролю за виконанням розпорядчих документів органів влади вищого рівня та розпорядчих документів з діяльності виконавчого комітету міської ради. 8. Готує і передає справи на збереження до архівного відділу міської ради. 9. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами та комунальними підприємствами міської ради. 10. Працює з документами, яким присвоєно гриф “Для службового користування”. 11. Відповідає за збереження та використання печаток загального відділу, штампів та бланків виконавчого комітету Калуської міської ради. 12. Подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву про призначення, звільнення та переміщення з посад працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень. 13. Забезпечує організацію обліку запитів на інформацію відповідно до п.3 ст.14 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 14. Організовує роботу із захисту документів, яким присвоєно гриф “Для службового користування” відповідно до чинного законодавства. 15. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. 16. Дає в межах своїх повноважень доручення, організовує та контролює їх виконання. 17. Виконує інші доручення, покладені на нього керівництвом виконавчого комітету міської ради.


Звернення #2: | 2018.02.23 | публічне

Керуючись ЗУ "Про доступ до публічної інформації" прошу надати мені копію рішень КМР про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою по земельній ділянці 2610400000:08:008:0003, а також рішення КМР про передачу у оренду та згодом у власність земельної ділянки 2610400000:08:008:0003.

Оксана Іванців

Відповідь:

Шановна Оксано Олегівно! На Ваше звернення від 23.02.2018р. копії рішень Калуської міської ради були відправлені Вам на вашу поштову адресу.: - від 25.06.2002р. № 22 «Про вилучення земельних ділянок, затвердження матеріалів інвентаризації, проектів відведення та надання земельних ділянок в оренду» стосовно підприємця Дуди І.А.; - від 14.04.2011р. № 264 «Про надання підприємцю Дуді І.А. дозволу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення»; - від 30.06.2011р. № 370 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення підприємцю Дуді І.А.».


Звернення #3: | 2017.01.27 | публічне

БХмельницького 60 перший під*їзд постійно смердить каналїзацією. коли буде наведено порядок? скільки ще мусимо терпіти той сморід і дихати ним?

наталія кравець

Відповідь:

На електронне звернення від 27.01.2017 року Кравець Н., яка проживає на вул.Б.Хмельницького,60 щодо затоплення підвального приміщення повідомляю про те, що затоплення підвалу, а саме першого під»їзду виникло з приводу забитої дворової каналізаційної мережі. Службою КП «Водотеплосервіс» дані роботи виконано. Працівниками дільниці № 2 проведено чистку підвального приміщення.


Звернення #4: | 2017.01.24 | публічне

сьогодні 23 січня 2017р проходила з сином медогляд на призовній дільниці.Хочу отримати відповідь на питання про своєчасність приходу лікарів на дільницю а саме терапевт Козіна Ольга Вікторівна приступила до роботи об 11 00год

Наталія Кравець

Відповідь:

На Ваше електронне звернення від 24.01.2017 р. інформуємо, що 23.01.2017 р. медична комісія не працювала. Медична комісія працює у вівторок та четвер. Козіна Олена Вікторівна з’явилась на комісію 24.01.2017 р. об 11.00 год., так як з 9.00 до 10.30 год. знаходилась в дитячій поліклініці. Взято письмове пояснення у лікаря Козіної О.В. Зроблено попередження про необхідність дотримання графіку прийому медичної комісії у військкоматі


Звернення #5: | 2016.12.15 | публічне

Прошу невідкладно оприлюднити на сайті Калуської міської ради Декларації про доходи депутатів міської ради цього скликання (на даний момент - 2014, 2015 рр.) як цього вимагає законодавство, зокрема підпункт б) п.1 ч.1 ст.3 ЗУ "Про запобігання корупції":(Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:...народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;...", а також ст. 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" Додатки 1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 2. http://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2-4.pdf

Ігор Ткач

Відповідь:

Розглянувши електронне звернення від 15/12/20016 р. повідомляємо, що відповідно до п.2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом. Отже депутати міської ради не зобов’язані оприлюднювати відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014, 2015 рр.


Звернення #6: | 2016.09.21 | публічне

Прошу повідомити, коли відбуватимуться засідання постійних депутатських комісій у вересні, що традиційно передують пленарному засіданню сесій міської ради. Прошу пояснити, чому відсутня на сайті інформація про час і місце їх засідань, що перешкоджає реалізації права громадян затвердженого у частині 16, статті 46 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу виправити зазначений недолік в організаційній роботі, і оприлюднити на сайті розклад засідань постійних комісій Калуської міської ради, їх склад, тощо.

Надя Мельникова

Відповідь:

Шановна Надіє Олександрівно! На Ваше електронне звернення від 21.09.2016 року про надання інформації щодо засідань постійних комісій міської ради, повідомляємо, що починаючи з жовтня 2016 року, на офіційному веб-сайті міської ради постійно розміщується графік. Інформація доступна у розділах «Новини» та «Міська рада. Постійні комісії».

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko